Δευτέρα, 29 Απριλίου 2013

Ανακαλούνται 679 Peugeot 208 από την ελληνική αγορά

Η εταιρεία ΛΑΪΟΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε., γενική αντιπροσωπεία αυτοκίνητων Peugeot στην Ελλάδα, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου, εκτελεί πρόγραμμα ανάκλησης αυτοκινήτων Peugeot μοντέλο 208. 
Η ανάκληση αφορά 679 οχήματα, από τα οποία τα 613 έχουν διατεθεί σε πελάτες, με αριθμούς πλαισίου από VF3 CC8HR0 CT050798 έωςVF3 CCHMW0 DT001255. Στα εν λόγω οχήματα, υπάρχει πιθανότητα ανεπαρκούς ασφάλισης της ασφάλειας κατά της περιστροφής των παξιμαδιών των πλημνών των πίσω τροχών. Αυτό θα μπορούσε να επιφέρει κίνδυνο χαλάρωσης του κεντρικού παξιμαδιού του πίσω τροχού κάτω από ορισμένες συνθήκες (μετά από χτυπήματα στον τροχό ή οδήγηση με φθαρμένο ρουλεμάν), το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει θορύβους, κραδασμούς και σημαντικό «τζόγο» στην πλήμνη του τροχού.

Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει κανένα καταγεγραμμένο συμβάν από τον Κατασκευαστή, που να οδήγησε σε ατύχημα. Η ενημέρωση των ιδιοκτητών των ανωτέρω οχημάτων έχει ήδη ξεκινήσει, μέσω της αποστολής συστημένης ονομαστικής επιστολής, με απόδειξη παραλαβής από την ΛΑΪΟΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. προς τους κατόχους των κυκλοφορούντων εμπλεκομένων οχημάτων, με την οποία καλούνται να έρθουν σε επαφή με τον Επίσημο Έμπορο ή τον Εξουσιοδοτημένο Επισκευαστή Peugeot της επιλογής τους, προκειμένου να προχωρήσουν στην προβλεπόμενη από τον Κατασκευαστή επέμβαση. Στα οχήματα που δεν έχουν ακόμη πωληθεί, η παραπάνω επέμβαση γίνεται στις εγκαταστάσεις προετοιμασίας νέων αυτοκινήτων της ΛΑΪΟΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ή του Επίσημου ∆ικτύου της, πριν από την παράδοσή τους στους πελάτες.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με την εταιρεία ΛΑΪΟΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. στο τηλέφωνο 210 5761101.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου