Τετάρτη, 12 Σεπτεμβρίου 2012

Με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ το έργο “Αποχέτευση ακαθάρτων υδάτων και επεξεργασία αποβλήτων με τεχνητούς υγροβιότοπους Δ.Κ. Μικροκάμπου και Μαυρονερίου της Δημοτικής Ενότητας Πικρολίμνης”

Μια εξαιρετικής σημασίας εξέλιξη σημειώθηκε σε ό,τι αφορά το έργο “Αποχέτευση ακαθάρτων υδάτων και επεξεργασία αποβλήτων με τεχνητούς υγροβιότοπους Δ.Κ. Μικροκάμπου και Μαυρονερίου της Δημοτικής Ενότητας Πικρολίμνης”. Η εν λόγω πρόταση της ΔΕΥΑ Κιλκίς που κατατέθηκε στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή στις 24/4/2012 αξιολογήθηκε θετικά και επιλέχθηκε για χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Μακεδονίας-Θράκης 2007-2013”.
Προκειται σαφώς για ένα μεγάλο έργο υποδομής για την περιοχή, προϋπολογισμού 4.589,471 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο αποτελεί για τη δημοτική αρχή κορυφαία προτεραιότητα, καθώς εγγυάται την μακροπρόθεσμη, συνεχή και χωρίς προβλήματα επεξεργασία των λυμάτων, αποβλέποντας έτσι στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών και στην προστασία του περιβάλλοντος.
Το έργο προβλέπει την κατασκευή αποχετευτικού δικτύου μήκους 11,25 χλμ και τη δημιουργία εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων δυναμικότητας 3.725 κατοίκων (πρόβλεψη 20ετίας). Ειδικότερα, η προτεινόμενη πράξη περιλαμβάνει 2 υποέργα.
-Κατασκευή Αποχετευτικού Δικτύου Ακαθάρτων Δ.Κ. Μικροκάμπου: Το υποέργο περιλαμβάνει την κατασκευή εσωτερικού δικτύου συλλογής λυμάτων του οικισμού Μικροκάμπου και του εξωτερικού αγωγού μεταφοράς λυμάτων στην εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων (Ε.Ε.Λ.)
-Κατασκευή Ε.Ε.Λ. Δ.Κ. Μικροκάμπου και Μαυρονερίου: Το υποέργο περιλαμβάνει την κατασκευή Ε.Ε.Λ. με ενσωματωμένη γραμμή βοθρολυμάτων για την κάλυψη των αναγκών του οικισμού Μαυρονερίου. Ο πρωτοβάθμιος καθαρισμός θα γίνεται μέσω σηπτικής τριθάλαμης δεξαμενής, ο δευτεροβάθμιος καθαρισμός με τη μέθοδο του τεχνητού υγροβιότοπου (κλίνες με υδροχαρή φυτά) κάθετης υπόγειας ροής και ελεύθερης επιφάνειας με ταχεία διείσδυση, ενώ υπάρχει και επιπρόσθετη τριτοβάθμια επεξεργασία με λίμνες αποθήκευσης-ωρίμανσης (αποτελείται από τεχνητές λίμνες ωρίμανσης και άρδευσης, οι οποίες μπορούν να περιέχουν και διηθητικά στρώματα, όπου μπορεί να είναι φυτεμένα περιμετρικά παρόχθια δέντρα και φυτά).
Το έργο είναι ενταγμένο στον Άξονα Προτεραιότητας “07-ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΚΜ” του Ε.Π. “Μακεδονίας-Θράκης 2007-2013” και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

1 σχόλιο :