Πέμπτη, 30 Αυγούστου 2012

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΙΛΚΙΣ: «Η κρίση γεννά πρωτοβουλίες. Εναλλακτικές δραστηριότητες στην ύπαιθρο»

Η ΑΝ.ΚΙ. Α.Ε. εγκαινιάζει διαρκή και μεθοδευμένη διαβούλευση με στόχο και σκοπό την κατά τόπους διερεύνηση εναλλακτικών δραστηριοτήτων.
Γίνονται χωρικές συναντήσεις ανά το νομό, αλλά και θεματικές ανά κλάδο και παραγωγικό τομέα (κάστανο, καρπούζι, κρασί, αρωματικά-φαρμακευτικά-ενεργειακά φυτά κα).
Αποτελεί πλέον αδήριτη ανάγκη να καταβάλλουμε όλοι, ξεχωριστά και σε συνέργεια, πολίτες-φορείς-πολιτικοί όλων των βαθμίδων, διαρκή προσπάθεια για την αναζήτηση εκείνων των καινοτόμων ιδεών που προέρχονται από τους πρωτοπόρους κατοίκους της υπαίθρου μας, οι οποίες εφαρμοζόμενες δημιουργούν συνθήκες οικονομικής – κοινωνικής- πολιτιστικής ανάπτυξης. Να δίνουν απαντήσεις στην αναδιοργάνωση του παραγωγικού μας συστήματος, που εκ των πραγμάτων θα είναι πλέον σε δυναμική εξέλιξη. Να συμβάλλουν στην παραμονή των κατοίκων της υπαίθρου στις εστίες τους και να διευκολύνουν την επανάκαμψη των πολιτών από τα αστικά κέντρα.
Η πρώτη συνάντηση έγινε στα γραφεία της ΑΝΚΙ με κατοίκους του λεκανοπεδίου των Μουριών, μετά από σχετικό αίτημά τους.
Έγινε αρχικά μια σύντομη παρουσίαση της διαδικασίας και τα βήματα της διαβούλευσης που θα ακολουθηθούν ώστε να προκύψουν συμπεράσματα για την επιλογή εναλλακτικών δραστηριοτήτων.
Ακόμη, εντοπίστηκαν τα πιθανά προγράμματα για αξιοποίησή τους, καθώς επίσης οι νομικές μορφές των επιχειρήσεων (ατομικές, εταιρείες, συνεταιρισμοί, ομάδες παραγωγών, κοινωνική επιχειρηματικότητα).
Η συνάντηση έγινε με την παρουσία του Γεν. Διευθυντή κ. Παύλου Πασσαλίδη και του συντονιστή LEADER κ. Παναγιώτη Κωνσταντινίδη.
Θα ακολουθήσουν και άλλες συναντήσεις για τη συγκεκριμένη περιοχή με τους ίδιους, αλλά και άλλους κατοίκους της, ώστε να προκύψει ολοκληρωμένη εικόνα που θα οδηγήσει σε ασφαλείς επιλογές.
Είναι αναγκαία πλέον, υποχρεωτική θα λέγαμε, η επιθετική πολιτική δημοσιοποίησης ιδεών και προγραμμάτων με την ευαισθητοποίηση να διεγείρει και την εμψύχωση να ωθεί σε αποφάσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου