Τρίτη, 17 Ιουλίου 2012

Αίτηση-Δήλωση ένταξης στους ενιαίους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων σχολικού έτους 2012-2013

Από τη Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Κιλκίς καλούνται οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να υποβάλλουν Αίτηση-Δήλωση ένταξης στους ενιαίους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων σχολικού έτους 2012-2013.
Υποψήφιοι για υποβολή Αίτησης-Δήλωσης είναι:
α) όσοι έχουν προϋπηρεσία προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού μέχρι 30-6-2010,
β) όσοι έχουν μόρια πάνω από τη βαθμολογική βάση από τον τελευταίο και τον προτελευταίο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ εκάστου κλάδου,
γ) όσοι επιθυμούν να εγγραφούν στο συμπληρωματικό πίνακα με μηδενικά μόρια, βάσει της ημεροχρονολογίας κτήσης του πτυχίου τους.
Οι Αιτήσεις-Δηλώσεις υποβάλλονται στις κατά τόπους Διευθύνσεις ή Γραφεία Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά κλάδο και ειδικότητα.
Η καταχώρηση των Αιτήσεων-Δηλώσεων Υποψήφιων Αναπληρωτών- Ωρομισθίων θα γίνεται από 16-07-2012 μέχρι 27-07-2012, από τις 8:30 μέχρι τις 13:30.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στη Διεύθυνση Β/θμιας Εκπ/σης , από τις 8:30 μέχρι τις 13:30, 21ης Ιουνίου 141, Κιλκίς.
Τηλέφωνο 2341026046.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου