Τρίτη, 12 Ιουνίου 2012

Συνεχίζεται, ανανεωμένο, το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον», με ευνοϊκούς όρους.

Γράφει ο ΕΥΘΥΜΙΟΣ Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΤΗΛ.2341029002, E-MAIL:themikil@otenet.gr
Ποιες κατοικίες μπορούν να χρηματοδοτηθούν;
Επιλέξιμες κατοικίες είναι το σύνολο των μονοκατοικιών, πολυκατοικιών και μεμονωμένων διαμερισμάτων (χωρίς επιπλέον προϋπόθεση) που ικανοποιούν αποκλειστικά τα ακόλουθα κριτήρια:
_ Βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης χαμηλότερη ή ίση των 2.100 €/τ.μ.
_ Έχουν καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ.
Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό ιδιοκτησιών ανά πολίτη, ενώ στις πολυκατοικίες όσοι από τους ιδιοκτήτες δεν επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν με ίδια κεφάλαια. Επίσης, εντάσσονται κενά διαμερίσματα που κατοικούνταν εντός των τελευταίων τριών ετών.
Ποιός μπορεί να ενταχθεί στο Πρόγραμμα – Με ποια κίνητρα;
Κατηγορία A1
Ατομικό Εισόδημα Α.Ε. ≤12.000€
Οικογενειακό Εισόδημα Ο.Ε. ≤ 20.000€
Κίνητρο 70% Επιχορήγηση,
30% Άτοκο Δάνειο (επιδότηση επιτοκίου 100% έως 31.12.2015)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α2
Ατομικό Εισόδημα Α.Ε. 12.000€ < Α.Ε. ≤ 40.000€
Οικογενειακό Εισόδημα Ο.Ε. 20.000€ < Α.Ε. ≤ 60.000€
Κίνητρο 35% Επιχορήγηση,
65% Άτοκο Δάνειο (επιδότηση επιτοκίου 100% έως 31.12.2015)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β
Ατομικό Εισόδημα Α.Ε. 40.000€ < Α.Ε. ≤ 60.000
Οικογενειακό Εισόδημα Ο.Ε. 60.000€ < Ο.Ε. ≤ 80.000€
Κίνητρο 15% Επιχορήγηση,
85% Άτοκο Δάνειο (επιδότηση επιτοκίου 100% έως 31.12.2015)
Για την υλοποίηση των παρεμβάσεων δεν απαιτείται αδειοδότηση, ούτε καν έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, εκτόςπολύ ειδικών περιπτώσεων.
Ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός των παρεμβάσεων, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (που αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη για το
Πρόγραμμα) δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 15.000€ ανά ιδιοκτησία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου