Πέμπτη, 22 Μαρτίου 2012

Πολυνομοσχέδιο "σαρώνει" τα ακίνητα - Κοροϊδία με τους ημιυπαίθριους που θα τους ξαναπληρώσουμε ως τεκμήριο - Τι προβλέπει αναλυτικά

- Αλλάζει το άρθρο 99 για τις πτωχεύσεις εταιρειών
- Απελευθερώνεται το επάγγελμα του μεσίτη
- Πλήρη άρση του καμποτάζ στις κρουαζιέρες
- Ο φόρος ακίνητης περιουσίας του 2010 και μετά θα εκδίδεται χωριστά για κάθε σύζυγο

Βαφτίζουν τους ημιυπαίθριους βοηθητικούς χώρους και τους φορολογούν! Στα τεκμήρια διαβίωσης θα συνυπολογίζονται και τα τετραγωνικά μέτρα που αφορούν στις σοφίτες, στα πατάρια και στα υπόγεια των κατοικιών των φορολογούμενων, που νομιμοποιήθηκαν με το νόμο για τα αυθαίρετα.
Αυτά θα λαμβάνονται υπόψη ως βοηθητικοί χώροι (δηλαδή θα υπολογίζονται με 40 ευρώ το τ.μ.) για τη διαμόρφωση του τεκμαρτού εισοδήματος των φορολογουμένων, όπως προβλέπει το νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος που κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή.
Στο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται αρκετές άλλες διατάξεις φορολογικού χαρακτήρα οι οποίες είναι οι εξής:
- Απαλλαγή πρώτης κατοικίας θα δικαιούνται εκτός από τους πολίτες κρατών-μελών της ΕΕ και οι πολίτες κρατών- μελών του Ευρωπαικού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).
- Δήλωση Ε9 θα υποβάλλεται μόνο στις περιπτώσεις μεταβολής της περιουσιακής κατάστασης και όχι και της οικογενειακής, όπως ισχύει σήμερα.
- Το εκκαθαριστικό του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας θα εκδίδεται χωριστά για κάθε υπόχρεο φυσικό πρόσωπο από το έτος 2010 και τα επόμενα.
- Το έκτακτο ειδικό τέλος ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών (χαράτσι) δεν θα αναγνωρίζεται ως δαπάνη από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων.
- Ενοποιείται η είσπραξη οφειλών φόρου και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Με κοινές αποφάσεις του υπουργού Οικονομικών και του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μπορεί να καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο της προσωρινής δήλωσης ΦΜΥ. Η υποβαλλόμενη αυτή δήλωση δύναται να περιλαμβάνει για ορισμένες κατηγορίες υποχρέων, πέραν των ποσών φόρου και των ποσών της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης που παρακρατήθηκαν στον προηγούμενο ημερολογιακό μήνα και τα οφειλόμενα ποσά εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
- Θεσπίζεται η υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης όταν το εισόδημα των φορολογούμενων υπερβαίνει τα 5.000 ευρώ. Αυτό αφορά μισθωτούς και συνταξιούχους.
- Τα ιδιωτικά έγγραφα μίσθωσης ακινήτων θα θεωρούνται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά για την απλοποίηση του συστήματος και τη διευκόλυνση των διασταυρώσεων.
- Μειώνονται σημαντικά τα πρόστιμα που είχαν επιβληθεί στους βενζινοπώλες για εκπρόθεσμη καταβολή των παραστατικών πώλησης στα σύστημα Ηφαιστος. Τα πρόστιμα που είχαν επιβληθεί θεωρούνται υπερβολικά υψηλά.
- Παράλληλα, ο φόρος ακίνητης περιουσίας του 2010 και μετά θα εκδίδεται χωριστά για κάθε σύζυγο.
Στο μεταξύ, σύμφωνα με το νομοσχέδιο, διατηρείται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2012 οι φόρος συναλλαγών 2 τοις χιλίοις κατά την πώληση μετοχών στο Χρηματιστήριο.
Από την 1η Ιανουαρίου 2013 και μετά, το κέρδος θα φορολογείται με βάση την κλίμακα φορολογίας εισοδήματος.
Επίσης στο πολυνομοσχέδιο υπάρχουν αλλαγές στο άρθρο 99 του πτωχευτικού κώδικα.
Μεταξύ άλλων περιορίζεται σε 2 αντί 4 μήνες το περιθώριο για τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ οφειλετών και πιστωτών, ισχυροποιείται η θέση των εργαζόμενων με τη διατήρηση των αναγκαίων θέσεων εργασίας μέχρι να επικυρωθεί ή απορριφθεί το σχέδιο εξυγίανσης, ενώ περιορίζεται η δυνατότητα προσφυγής στις διατάξεις του άρθρου στη μία φορά ανά πενταετία από την επικύρωση της πρώτης προσφυγής.
Με άλλο άρθρο του νομοσχεδίου χαρακτηρίζεται ως ποινικό αδίκημα η παρεμπόδιση των ερευνών από την Επιτροπή Ανταγωνισμού καθώς και η άρνηση παροχής πληροφοριών.
Στο πολυνομοσχέδιο περιλαμβάνεται επίσης ο εξωδικαστικός συμβιβασμός του ελληνικού δημοσίου με τη Siemens.
Παράλληλα, διάταξη του πολυνομοσχεδίου προβλέπει την απελευθέρωση του μεσιτικού επαγγέλματος. Σύμφωνα με αυτή, η μεσιτική αμοιβή δεν υπόκειται σε κανέναν περιορισμό ή όριο μπορεί δηλαδή να είναι μικρότερη ή μεγαλύτερη του 2% που ίσχυε ως σήμερα. Επίσης δίνεται η δυνατότητα άσκησης του επαγγέλματος σε πολίτες μέλη της ΕΕ.
Μέσα σε αυτό προβλέπεται επίσης η κατάργηση της υποχρεωτικής δημοσιεύσης ισολογισμών των επιχειρήσεων στις εφημερίδες
Σε ολική άρση του καμποτάζ στην κρουαζιέρα προχωρά το υπουργείο Ανάπτυξης, με διατάξεις που ενσωματώνονται μέσα στο πολυνομοσχέδιο αυτό.
Συγκεκριμένα, προτείνεται η τροποποίηση του ν. 3872/2010, όσον αφορά τη σύναψη σύμβασης ανάμεσα στην πλοιοκτήτρια εταιρεία ή την εταιρεία που εκμεταλλεύεται το πλοίο, καταργώντας στο εξής την απαίτηση της προηγούμενης υπογραφής της σχετικής σύμβασης.
Παράλληλα, ρυθμίσεις της Σύμβασης ενσωματώνονται στο νόμο, προκειμένου να διασφαλιστεί κυρίως η καταβολή εισφοράς και τα κίνητρα που δίδονται για την απασχόληση Ελλήνων ναυτικών.
Όπως αναφέρεται στο νομοσχέδιο, από την μέχρι τώρα εφαρμογή του ν. 3872/2010 «Εκτέλεση περιηγητικών πλόων από πλοία με σημαία τρίτων χωρών με αφετηρία ελληνικό λιμένα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 148) διαπιστώθηκε ότι η σύναψη της προβλεπόμενης από το άρ. 1 σύμβασης λειτούργησε αποτρεπτικά στο να δραστηριοποιηθούν πλοία με σημαία τρίτων χωρών στον χώρο της κρουαζιέρας στην χώρα μας, χωρίς ταυτόχρονα να αποκομίζει το Δημόσιο κάποιο σημαντικό όφελος από την κατάρτιση της σύμβασης.
Η απαίτηση για μετάφραση όλων των προβλεπομένων εγγράφων στα ελληνικά και η επισημείωσή τους σύμφωνα με την Σύμβαση της Χάγης (Apostille) αποδείχθηκαν διαδικασίες χρονοβόρες και με σημαντικό κόστος, γεγονός το οποίο δεν συμβάλλει στην δημιουργία φιλικού επενδυτικού κλίματος.
Η προτεινόμενη ρύθμιση θα ωφελήσει την ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού στην χώρα, καταργώντας ένα γραφειοκρατικό εμπόδιο και καθιστώντας την δραστηριοποίηση στον χώρο της κρουαζιέρας από πλοία με σημαία τρίτης χώρας στην Ελλάδα πολύ πιο ευχερή.
Με το άρθρο 2 καθορίζονται λεπτομερώς τα θέματα απασχόλησης Ελλήνων ναυτικών στα πλοία αυτά, θέματα τα οποία μέχρι τώρα αποτελούσαν αντικείμενο της υπογραφόμενης σύμβασης, χωρίς να διαφοροποιούνται οι ρυθμίσεις στην ουσία τους, αφού παραμένουν τα κίνητρα για την απασχόληση Ελλήνων ναυτικών.
Δεν καταργείται η αρ. 59/10 απόφαση ΥΘΥΝΑΛ, με την οποία τίθενται πρόσθετα κίνητρα για την απασχόληση Ελλήνων ναυτικών, ούτε η εξουσιοδοτική διάταξη (παρ. 2) που ορίζει ότι το ύψος της εισφοράς μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του ΥΠΑΑΝ, οριζομένων παράλληλα μέσω της απόφασης αυτής εκπτώσεων στο ύψος της εισφοράς, σε περίπτωση που η δραστηριοποιούμενη εταιρεία απασχολεί Έλληνες ναυτικούς.
Επίσης, ορίζεται ρητά ότι τα προνόμια της ρύθμισης του άρθρου 24 του Ν. 3409/2005, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, εφαρμόζονται και στην περίπτωση πλοίων με κοινοτική σημαία ή σημαία του ΕΟΧ, για την άρση αμφισβητήσεων που είχαν προκύψει κατά την εφαρμογή του άρθρου αυτού.
Στο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται ακόμη διατάξεις για την παταξη του λαθρεμπορίου καυσίμων αλλά και η θεσμοθέτηση ενός νέου εταιρικού τύπου, της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας, η οποία έχει εμπορικό σκοπό και ελάχιστο κεφάλαιο 1 μόνο ευρώ, και της οποίας η σύσταση θα είναι πιο ευέλικτη και σύγχρονη από αυτήν της ανώνυμης εταιρίας, ενώ θα μπορεί να συσταθεί και ως μονοπρόσωπη.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου