Δευτέρα, 19 Μαρτίου 2012

Το νέο επιτελείο της Περιφερειακής Εφορείας Προσκόπων Κιλκίς

Χρήστος Τομπουλίδης
Με ομόφωνη απόφαση του, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΠ, μετά από εισήγηση των βαθμοφόρων της Περιφερειακής Εφορείας Κιλκίς, ανανέωσε την θητεία για μια ακόμη τριετία στον Χρήστο Τομπουλίδη ως Περιφερειακό Έφορο Κιλκίς, ο οποίος όρισε και τους Εφόρους του Κλιμακίου.  Το νέο επιτελείο της Π.Ε. έχει ως εξής:
Αναπληρωτής Περιφερειακός: Χρήστος Ζώγκας
Έφορος Διοίκησης & Επικοινωνίας: Χρήστος Καναρόπουλος
Έφορος Προσκοπικού Προγράμματος: Αστέριος Κανελής
Έφορος Ανάπτυξης: Σάββας Σερασκέρης
Έφορος Ακίνητης Περιουσίας, Υποδομών & Υλικού: Κώστας Κοκκώνας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου