Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2012

Ανακαλούνται δίκυκλα Piaggio-Apprilia

Η Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή ανακοινώνει ότι η εταιρεία ΠΙΑΤΖΙΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε., σε συνεργασία µε τη ∆ιεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου, εκτελεί πρόγραµµα ανάκλησης µοτοποδηλάτων PIAGGIO / APRILIA µοντέλα Vespa LX50 4T 4V, S50 4T 4V και Scarabeo 50 4T 4V. Η ανάκληση αφορά 403 δίκυκλα, στα οποία κατά τη φάση εκκίνησης υπάρχει ενδεχόµενο να εμφανιστούν πιθανές ανωµαλίες κατά την παραγωγή του σπινθήρα στο σπινθηριστή. Αυτό το πρόβληµα, σε εντελώς εξαιρετικές περιπτώσεις, ενδέχεται να προκαλέσει την εµφάνιση του πρόβλημα καύσης στο εσωτερικό του συστήµατος εισαγωγής αέρα του κινητήρα µε πιθανότητα να επεκταθεί και στο υπόλοιπο όχηµα. Μέχρι σήµερα δεν έχει αναφερθεί καµία περίπτωση ατυχήµατος, που να σχετίζεται µε το συγκεκριµένο θέµα. Οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω δικύκλων, θα ενηµερωθούν εγγράφως µέσω επιστολής, ώστε να προσέλθουν στα συµβεβληµένα συνεργεία του δικτύου PIAGGIO σε όλη την Ελλάδα, για να γίνει τοποθέτηση διόδου zener 2,4 V στη γραµµή του αισθητήρα pickup και αντικατάσταση ηλεκτρονικής µονάδας ελέγχου ανάφλεξης, χωρίς καµία οικονοµική επιβάρυνση. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν τηλεφωνικά µε την Τεχνική ∆ιεύθυνση της Πιάτζιο Ελλάς στο τηλ. 210­7572100 και στο φαξ 210-7572101.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου