Τρίτη, 20 Ιουλίου 2021

Αιτήσεις για εγγραφές στις δομές της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Κιλκίς (ΚΔΕΚ)


Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Κιλκίς (ΚΔΕΚ) θα δέχεται αιτήσεις εγγραφής στις δομές που λειτουργεί για την περίοδο 2021- 2022, ως φορέας υλοποίησης της δράσης ‘’Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής’’ την οποία διαχειρίζεται η Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.).

Οι λειτουργούσες δομές είναι ο βρεφικός σταθμός ‘’Πασχαλίτσα’’, ο βρεφονηπιακός σταθμός ‘’Τσαφ- Τσουφ’’, ο παιδικός σταθμός ‘’Αστεράκια’’, το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) και το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ).

Δικαίωμα συμμετοχής στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Ε.Ε.Τ.Α.Α. έχουν:

- οι εργαζόμενες που είναι μισθωτές, πλήρους ή μερικής απασχόλησης, αορίστου ή ορισμένου χρόνου ή με εργόσημο, ή άλλες μορφές ευέλικτης απασχόλησης ή αυτοαπασχολούμενες

- οι άνεργες, οι οποίες διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο.

Οι αιτήσεις υποβάλονται στη διαθέσιμη εφαρμογή της ιστοσελίδας της Ε.Ε.Τ.Α.Α. (www.eetaa.gr, paidikoi.eetaa.gr, ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων) με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την Τρίτη 3 Αυγούστου.

Λεπτομέρειες για τις αιτήσεις εγγραφής γνωστοποιούνται στην αναλυτική πρόσκληση

η οποία προσφέρεται στην ιστοσελίδα της ΚΔΕΚ. (http:// kdekilkis.blogspot.com).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη ΚΔΕΚ (τηλ. επικοινωνίας 23413 52214) και στο ΚΔΑΠ – ΜΕΑ (τηλ. επικοινωνίας 2341075146) τις εργάσιμες ημέρες από τις 7:00 έως τις 15:00.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου