Πέμπτη, 8 Απριλίου 2021

Διαμαρτυρία της πλειοψηφίας του Συλλόγου Διδασκόντων του 2ου Γυμνασίου Κιλκίς


Υπογράφει η  πλειοψηφία του Συλλόγου Διδασκόντων του 2ου Γυμνασίου Κιλκίς
Κιλκίς, 5 Απριλίου 2021
Αξιότιμε κ. Προϊστάμενε της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης νομού Κιλκίς
Προς μεγάλη μας έκπληξη πληροφορηθήκαμε από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στις 24 Μαρτίου 2021 το περιεχόμενο της πρότασής σας που αφορά στην μετατροπή του 2ου Γυμνασίου και του 2ου ΓΕΛ σε Πειραματικό Γυμνάσιο και Πειραματικό Λύκειο αντίστοιχα.

Η έκπληξη και η απορία μας προκύπτει από το γεγονός ότι σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία είχε συγκληθεί ο Σύλλογος του 2ου Γυμνασίου στις 21 Μαρτίου 2021 με θέμα τον χαρακτηρισμό του Σχολείου ως Πρότυπο ή Πειραματικό και με συντριπτική πλειοψηφία (23 κατά , 6 υπέρ και 1 παρών), αποφασίσαμε ότι δεν επιθυμούμε το χαρακτηρισμό του σχολείου ως Πρότυπο ή Πειραματικό.

Η απόφαση δεν προέκυψε αβασάνιστα, αλλά μετά από μελέτη του κείμενου θεσμικού πλαισίου που διέπει τόσο τα πρότυπα όσο και τα πειραματικά σχολεία και τους παιδαγωγικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς παράγοντες που θεωρούμε ότι πρέπει να καθορίζουν τη λειτουργία του σχολείου που υπηρετούμε.

Βασικές αρχές της φιλοσοφίας μας, η γνωστική εξέλιξη των μαθητών μας, η προετοιμασία για την κοινωνικοποίηση τους, η αγαστή συνεργασία με τους γονείς, η επικαιροποίηση του σχολικού κανονισμού και του τρόπου λειτουργίας του Συμβουλίου Τάξης, το άνοιγμα του σχολείου στην τοπική κοινωνία, η προετοιμασία και συγκρότηση ενεργών πολιτών, με κοινωνική συνείδηση, ηθική συγκρότηση, οικολογικές ευαισθησίες, κριτικό προβληματισμό, διαπολιτισμικές ευαισθησίες, ικανό γνωστικό υπόβαθρο, ώστε να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις της μετέπειτα ζωής τους καθώς και η διαρκής επιμόρφωσή μας σε θέματα που άπτονται τόσο του γνωστικού μας αντικειμένου όσο και των αρχών της παιδαγωγικής επιστήμης.

Πιο συγκεκριμένα η απόφασή μας στηρίχθηκε στα παρακάτω:

1) Οι υλικοτεχνικές υποδομές -σε αντίθεση με τον άκρως εξωραϊστικό χαρακτήρα της πρόταση σας- δε συνάδουν με αυτές που καλείται να υποστηρίξει ένα τέτοιο σχολείο. Η πραγματική εικόνα συνοψίζεται στο γεγονός της παλαιότητας του κτιρίου, που η ανέγερσή του παραπέμπει στο 1957. Λόγω έλλειψης χώρων, τρεις αίθουσες λειτουργούν στο υπόγειο του σχολείου, σε χώρους που δεν αερίζονται σωστά και βρίσκονται ακριβώς δίπλα στις μαθητικές τουαλέτες και το λεβητοστάσιο του σχολείου με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Ο χώρος της βιβλιοθήκης έχει προκύψει – μετά από προσωπική πρωτοβουλία και εργασία συναδέλφου – από την μετατροπή ενός βοηθητικού χώρου λίγων τετραγωνικών (περίπου 8 τ.μ.) πρώην αρχείου και αρκεί μόνο για την ταξινομημένη τοποθέτηση των βιβλίων σε ράφια, μην παρέχοντας καμία δυνατότητα χρήσης του ως αναγνωστηρίου. Ουσιαστικά οργανωμένη βιβλιοθήκη δεν υπάρχει ώστε να μπορεί να αξιοποιηθεί από εκπαιδευτικούς και μαθητές σε σχολικές εργασίες ή διαθεματικές δραστηριότητες.

Οι δύο αίθουσες που χρησιμοποιούνται ως εργαστήρια Φυσικής και Χημείας – Βιολογίας είναι από κατασκευής απλές αίθουσες διδασκαλίας (και ως τέτοιες χρησιμοποιούνται ως σήμερα). Με ορισμένες μεταγενέστερες προσθήκες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως χώροι επίδειξης και όχι βιωματικής μάθησης, εξαιτίας της έλλειψης των βασικών προδιαγραφών που θα έπρεπε να έχει ένα σχολικό εργαστήριο Φυσικών Επιστημών οποιουδήποτε σχολείου, πόσο μάλλον ενός πειραματικού.

Αθροιστικά οι αίθουσες του σχολείου είναι 16, μετά και την μετατροπή του δεύτερου γραφείου εκπαιδευτικών σε αίθουσα διδασκαλίας, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών της περιόδου πανδημίας που διανύουμε. Σημειώνεται ότι τρεις από αυτές (δύο εργαστήρια πληροφορικής και μία αίθουσα – εργαστήριο τεχνολογίας – καλλιτεχνικών) βρίσκονται στο υπόγειο. Αν οι έξι αίθουσες – εργαστήρια 1) Φυσικής, 2) Χημείας – Βιολογίας, 3) Μουσικής, 4) Τεχνολογίας – Καλλιτεχνικών και 5) Πληροφορικής (2 χώροι)

χρησιμοποιούνταν αποκλειστικά ως εργαστήρια θα μειώνονταν κατά έξι και οι διαθέσιμες αίθουσες Τμημάτων, δηλαδή αυτές θα γίνονταν από δεκαέξι, δέκα. Είναι πασιφανές ότι η μείωση αιθουσών συνεπάγεται μείωση μαθητών και εκπαιδευτικού προσωπικού.

Ο μισός Σύλλογος Διδασκόντων φιλοξενείται στο Λαογραφικό Μουσείο, γεγονός που δυσχεραίνει την επικοινωνία και τη συνεργασία μεταξύ τους. Απουσιάζει παντελώς μια αίθουσα εκδηλώσεων. Το κλειστό Γυμναστήριο που μοιραζόμαστε με το 2ο ΓΕΛ έχει να συντηρηθεί πάρα πολύ καιρό και δεν ενδείκνυται ως δημιουργικός χώρος άθλησης. Σε παρόμοια αν όχι χειρότερη κατάσταση βρίσκεται ο χώρος της αυλής και τα γήπεδα.

2) Η επιβράβευση των αρίστων είναι στόχος της καθημερινής διδακτικής πρακτικής μας, αλλά μας ενδιαφέρει να πραγματοποιείται στα πλαίσια ενός Δημόσιου Σχολείου, που δίνει κίνητρα άμιλλας σε όλους τους μαθητές. Η αριστεία για μας εστιάζεται στην πράξη και όχι στο χαρακτηρισμό του σχολείου που υπηρετούμε. Μας ενδιαφέρει η ποιότητα της παρεχόμενης γνώσης με έργα ουσίας.

3) Ο τρόπος στελέχωσης των Πειραματικών Σχολείων θα μας μετατρέψει σε διαμετακομιστικό κέντρο, σε ενδιάμεσο σταθμό των συναδέλφων, που λόγω έλλειψης δυνατότητας μετάθεσης, σε περίπτωση τοποθέτησης τους σε Νομό απομακρυσμένο από τόπο κατοικίας τους, λόγω και της γειτνίασης με την πόλη της Θεσσαλονίκης, θα επιδιώκουν την τοποθέτησής τους στο 2ο Γυμνάσιο ή το 2ο ΓΕΛ, όχι απαραίτητα γιατί ασπάζονται τη φιλοσοφία ενός πειραματικού σχολείου, αλλά για προσωπικούς οικογενειακούς λόγους. Συνεπώς η εναλλαγή εκπαιδευτικού προσωπικού θα είναι συχνότατο φαινόμενο με αρνητικές συνέπειες για την ποιοτική εκπαίδευση των μαθητών.

4) Τα πειραματικά σχολεία σύμφωνα με το άρθρο 12 (παρ δ, ε, στ, θ) του Νόμου 4692/2020 συνεργάζονται με πανεπιστημιακά ιδρύματα που συνδέονται με τις παιδαγωγικές επιστήμες (πρακτική άσκηση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, συνεργασία με υποψήφιους διδάκτορες, προαγωγή έρευνας). Στο Νομό λειτουργεί μόνο το Τμήμα Σχεδιασμού και Ένδυσης και τα ιδρύματα του Α.Π.Θ. βρίσκονται σε απόσταση 45 χιλιομέτρων από το 2ο ΓΕ.Λ και το 2ο Γυμνάσιο, που προτάθηκαν ως Πειραματικά. Ωστόσο την περσινή χρονιά το 2ο Γυμνάσιο, χωρίς να έχει χαρακτηριστεί Πειραματικό, συνεργάστηκε στα πλαίσια οργάνωσης δράσεων για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, με το Τμήμα Σχεδιασμού και Ένδυσης καθώς οι φοιτητές του τελευταίου εξαμήνου συνέδεσαν την Πρακτική τους με σχετική δράση του σχολείου. Οι δυσκολίες πάρα πολλές, καθώς σχεδόν το σύνολο των φοιτητών δεν διέμεναν στην πόλη του Κιλκίς, όπως και η υπεύθυνη καθηγήτρια που εκπροσωπούσε τη Σχολή.

5) Η επιλογή των μαθητών σε ένα πειραματικό σχολείο δε θα γίνεται σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας αλλά με κλήρωση. Στα σχολεία αυτά επομένως καταργούνται τα γεωγραφικά όρια της περιοχής τους χάνοντας την χωροθέτησή τους ως προς το μαθητικό δυναμικό του κάθε σχολείου. Γίνεται υποχρεωτική μετακίνηση των μαθητών στις όμορες σχολικές μονάδες, με τις όποιες συνέπειες στην ψυχολογία των μετακινούμενων μαθητών, στην εκπαιδευτική τους διαδικασία, αλλά και στον οικογενειακό προγραμματισμό. Συνεπώς προκύπτει εύλογα το ερώτημα :Τα σχολεία που θα υποδεχθούν τους μαθητές που δεν κληρώνονται θα έχουν χώρο για τη δημιουργία επιπλέον τμημάτων; Σε περίπτωση αδερφών, αν το 1ο παιδί κληρωθεί, θα ακολουθεί και το 2ο. Αν το 1ο δεν κληρωθεί αλλά κληρωθεί το 2ο, τότε μια οικογένεια θα έχει 2 παιδιά σε 2 διαφορετικά σχολεία.

6) Οι νυν υπηρετούντες εκπαιδευτικοί με οργανική στο σχολείο μπορούν να παραμείνουν για μια διετία στο σχολείο, στο τέλος της οποίας θα αξιολογηθούν. Θα χάσουν την οργανική τους και η θέση που θα ανοίξει θα είναι θέση θητείας. Αυτό σημαίνει ότι θα διεκδικηθεί από συναδέλφους από οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας -και για τους συναδέλφους ειδικοτήτων- και από άλλες βαθμίδες. Επομένως, είναι ένας τρόπος πλάγιας μετάθεσης ή/και μετάταξης.

Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας θα αναγκαστούν να διεκδικήσουν τις ίδιες τις θέσεις τους και πιθανόν να τις χάσουν. Ως υπεράριθμοι θα τοποθετηθούν σε άλλα σχολεία της πόλης ή του νομού. Αυτό θα προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση στη ζωή και στις οικογένειές τους. Θα επηρεαστούν επίσης και οι υπόλοιποι συνάδελφοί μας λόγω του ντόμινο των τοποθετήσεων των υπεράριθμων.

Αξιότιμε κ. Προϊστάμενε της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης νομού Κιλκίς

Τα πρακτικά προβλήματα που θα προκύψουν είναι απρόβλεπτα και πολλά, όπως αναφέρθηκε, καθώς επιλέγεται ένα από τα μεγαλύτερα δημόσια σχολεία του νομού και της πόλης να μετατραπεί σε πειραματικό, χωρίς πρώτα να διεξαχθεί έρευνα για τις προθέσεις των γονιών να φοιτήσουν τα παιδιά τους σε αυτό και την απογοήτευση τους εφόσον δεν κληρωθούν. Οι γονείς είναι οι άμεσα ενδιαφερόμενοι και πρέπει να ενημερωθούν. Η δύσκολη συγκυρία της πανδημίας που ζούμε ας είναι εφαλτήριο για γόνιμο προβληματισμό και διαδικτυακή έστω επικοινωνία κι όχι αφορμή για αλλαγή των όρων και προϋποθέσεων εργασίας και φοίτησης. Χορηγίες γίνονται ήδη από γονείς μαθητών και πολλές φορές χάρη σε αυτές εξοπλίζεται το σχολείο.

Οι φετινές ειδικές συνθήκες δεν ευνοούν την ανάληψη τέτοιων πρωτοβουλιών καθώς, για παράδειγμα, λόγω των ειδικών συνθηκών, δεν έχουν γίνει αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου συμβουλίου γονέων και κηδεμόνων ώστε να ενημερωθούν και οι γονείς/κηδεμόνες και να εκφράσουν και αυτοί την δική τους θέση/άποψη. Για τους ίδιους λόγους είναι σχεδόν αδύνατη και η ενημέρωση των αντίστοιχων συλλόγων των δημοτικών σχολείων της πόλης μας.

Συνδέετε την αριστεία με κάποιες πολύ σημαντικές αρετές, που θεωρείτε ότι τα Πειραματικά σχολεία, και μόνο αυτά, θα αναδείξουν στα παιδιά του Νομού μας. Ωστόσο θεωρούμε πως από αυτές, η ταπείνωση είναι η μόνη που σίγουρα θα νιώσουν τα παιδιά που θα απορριφθούν λόγω της μη κλήρωσής τους! Οι άριστοι μαθητές δεν προέρχονται – όπως συμβαίνει με τα προϊόντα τυποποίησης- αποκλειστικά από Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία. Υπάρχουν ήδη στις τάξεις των σχολείων μας και αγωνίζονται κάθε μέρα στα δημόσια σχολεία, χωρίς ετικέτες.

Διαβάζοντας με ιδιαίτερη προσοχή την πρόταση σας αναρωτιόμαστε με πιο λογικό συλλογισμό συνδέετε τη φτώχεια με την αριστεία και την αριστεία με την αύξηση θέσεων εργασίας.

Οι καθηγητές του 2ου Γυμνασίου έχουν αποδείξει έμπρακτα ότι το σχολείο που υπηρετούμε προάγει τη μάθηση μέσα από καινοτόμες δράσεις και πιλοτικά προγράμματα με μεγάλη επιτυχία λειτουργώντας ως κανονικό δημόσιο σχολείο, ανοιχτό για όλα τα παιδιά της περιοχής που εξυπηρετεί. Και έτσι επιθυμούμε να παραμείνει. Να συνεχίσει να είναι ένα σχολείο που προάγει ενθουσιασμό για μάθηση, χαρά για γνώση, πολιτισμό.

Οι δράσεις για τις οποίες έχει διακριθεί το σχολείο μας, όπως αυτές αναφέρονται, οφείλονται στην προσωπική προσπάθεια των καθηγητών του σχολείου, οι οποίοι με το νέο καθεστώς χάνουν την οργανική τους θέση με αποτέλεσμα να τίθεται εν αμφιβόλω η μελλοντική τους παρουσία στο σχολείο.

Θεωρούμε παράλογο και άδικο, ενώ καθημερινά αγωνιζόμαστε για να προσφέρουμε στους μαθητές μας, να αμειβόμαστε για αυτή μας την προσφορά με την απώλεια της οργανικής μας θέσης. Η πρότασή σας αφενός μας καθιστά περιπλανώμενους και τελευταίους τοποθετηθέντες στις εκάστοτε σχολικές μονάδες και αφετέρου είναι ιδιαίτερα επώδυνη για κάποιους παλαιότερους συναδέλφους μας που αντιμετωπίζουν σοβαρά και χρόνια προβλήματα υγείας. Επιπλέον, η τοποθέτησή μας σε νέες θέσεις, και δεδομένων των συνθηκών στον χώρο της Εκπαίδευσης, είναι αβέβαιη και επισφαλής. Τα παραπάνω συνιστούν άνιση μεταχείριση, καθώς μας διαφοροποιούν ως προς τα εργασιακά μας δικαιώματα από τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς.

Τέλος, αξίζει να υπογραμμιστεί ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί της σχολικής μας μονάδας τοποθετήθηκαν με άλλο εργασιακό καθεστώς και μεταπίπτουν ακούσια και αναγκαστικά σε δυσμενέστερο, σε αντίθεση με τους νεοεισερχόμενους στα Πειραματικά, οι οποίοι διατηρούν τις οργανικές τους θέσεις ( !), γεγονός που ενισχύει περαιτέρω το καθεστώς της άνισης μεταχείρισης.

Σε μια μικρή κοινωνία, όπως το Κιλκίς, των 23.000 κατοίκων και των 3 Γυμνασίων θα λειτουργήσει διχαστικά η κατηγοριοποίηση σχολείων και καθηγητών και θα οδηγήσει σε άνιση και προβληματική ανακατανομή του μαθητικού και διδακτικού δυναμικού.

Πάγιο αίτημα χρόνων είναι η ίδρυση 4ου Γυμνασίου και μάλιστα υπάρχει οικόπεδο δεσμευμένο από το δήμο Κιλκίς για ανέγερση του νέου Γυμνασίου της πόλης. Κάτι τέτοιο πραγματικά θα έδινε ανάπτυξη στην πόλη και ώθηση για προαγωγή της εκπαίδευσης. Ας συνεργαστούν όλοι οι φορείς προς αυτήν την κατεύθυνση και ενδεχομένως ας θεσπίσουν το νέο σχολείο ως Πειραματικό. Σε αντίθετη περίπτωση, εμμένοντας στη θέση σας και υλοποιώντας πρόταση για χαρακτηρισμό του υπάρχοντος ήδη σχολείου (2ου Γυμνασίου) σε πειραματικό, προχωράτε στη διάλυση ενός υπάρχοντος σχολείου, διαρρηγνύετε έναν ήδη υπάρχοντα σύλλογο καθώς δυναμιτίζονται οι οργανικές εκπαιδευτικών που χρόνια διδάσκουν στο εν λόγω σχολείο και έχουν καταθέσει ψυχή σε αυτό μορφώνοντας γενιές μαθητών, αδέλφια και παιδιά άλλων ήδη μαθητών τους.

Για τους παραπάνω λόγους σας ζητούμε

να σεβαστείτε την απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων για τη μη μετατροπή του Σχολείου μας σε Πειραματικό και να ανακαλέσετε την αίτησή σας για μετατροπή του 2ου Γυμνασίου σε πειραματικό.

Καλούμε επίσης τη Διοικούσα Επιτροπή Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων να μην κάνει δεκτό το αίτημα για τη μετατροπή σε πειραματικά κανενός από τα δυο από τα μεγαλύτερα δημόσια σχολεία της μικρής πόλης των τριών (!) Γυμνασίων και των δυο (2) Λυκείων.

Κοινοποιείται:

1. Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κ. Μακεδονίας
2. Διοικούσα Επιτροπή Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων του Υ.ΠΑΙ.Θ
3. Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
4. Τμήμα Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Δ/σης Β/θμιας Κιλκίς
5. Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κο Γεώργιο Γεωργαντά
6. Βουλευτή Ν. Κιλκίς κο Γιώργο Φραγγίδη
7. Βουλευτή Ν. Κιλκίς κα Ειρήνη Αγαθοπούλου
8. Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων 2ου Γυμνασίου Κιλκίς
9. Δήμαρχο Κιλκίς κ. Δημήτριο Κυριακίδη και Δημοτικό Συμβούλιο Δ. Κιλκίς
10. Την Ο.Λ.Μ.Ε και την Ε.Λ.Μ.Ε Κιλκίς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου