Τρίτη, 23 Φεβρουαρίου 2021

Θ. Βαφειάδης: Δε συμμετέχω σε μια άκυρη συνεδρίαση


Επιστολή του Δημοτικού Συμβούλου Κιλκίς Θεόδωρου
Βαφειάδη προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Κιλκίς
Κύριε Πρόεδρε, με έκπληξη έλαβα την πρόσκλησή σας με Α.Π. 3267 / 11.02.2021 με την οποία μας καλείτε να συμμετέχουμε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κιλκίς τη Δευτέρα 01.03.2021 με αποκλειστικό θέμα τον Απολογισμό Πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής για το έτος 2020 με βάση το άρθρο 217 του Ν.3463/06 που αναφέρεται στο 10ο σχετικό της παραπάνω πρόσκλησης.

Με βάση, λοιπόν, τον εν λόγω Νόμο 3463 / 06 η σχετική πρόσκλησή σας είναι άνευ ουσίας και νομιμότητας, διότι ο Απολογισμός Πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής γίνεται με συγκεκριμένους όρους και προδιαγραφές και παραθέτω μερικά βασικά σημεία:

Δε γίνεται με ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Για τους Δήμους των Πρωτευουσών Νομών πρέπει να γίνεται μέχρι τις 31 Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους για το προηγούμενο έτος.

Οι συμμετέχοντες είναι συγκεκριμένοι Φορείς, Σωματεία, Σύλλογοι κ.λπ. και προαιρετικώς πολίτες, όπως και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι μπορούν να παρίστανται, αλλά δεν πραγματοποιείται ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου, διότι αυτό είναι έξω από το πνεύμα και το γράμμα του σχετικού Νόμου.

Πρέπει να ορίζεται ο τόπος συνεδρίασης εγκαίρως.

Είναι προφανές ότι λόγω της πανδημίας δε θα μπορούσε να γίνει η σχετική λογοδοσία σύμφωνα με το άρθρο 217 του Ν.3463/06 από χρονικής απόψεως και συμμετοχής δια ζώσης, αλλά και έτσι όπως θα διεξαχθεί δεν έχει απολύτως κανένα νόημα και είναι εμπαιγμός των θεσμών, απλώς μια προσχηματική πράξη για να τηρηθεί δήθεν τυπικώς το γράμμα του Νόμου που στην πράξη και αυτό καταστρατηγείται. 

Ουσιαστικώς δηλαδή η Δημοτική Αρχή επιδιώκει με πρόσχημα την πανδημία να αποφύγει ανώδυνα έναν ακόμη σκόπελο, ενώ θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί η σχετική διαδικασία σε εύθετο χρόνο, όταν θα το επέτρεπαν οι υγειονομικές συνθήκες για να υπάρξει ουσιαστική συζήτηση για τα πεπραγμένα της Δημοτικής Αρχής.

Προσωπικά δεν σκοπεύω να συμμετέχω σε μια ανούσια, παράτυπη και άρα άκυρη συνεδρίαση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου