Τρίτη, 23 Φεβρουαρίου 2021

Περιπατητές Κιλκίς: Θέλουμε να ανανεώσουμε την υπερηφάνεια μας για την βιομηχανική μας περιοχή


Αποφάσεις του Περιβαλλοντικού Συλλόγου Περιπατητών Κιλκίς για την ίδρυση της INWASTE S.A. στη ΒΙ.ΠΕ. Κιλκίς

1ον 
Είμαστε υπέρ της επεξεργασίας των επικίνδυνων στερεών βιομηχανικών αποβλήτων για την μετατροπή τους σε αδρανή αντί να τα θάβουμε υπό την προϋπόθεση εφαρμογής των υποχρεώσεων από την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την έκδοση της άδειας ίδρυσης της INWASTE S.A. την πρόβλεψη αποφυγής ατυχήματος μεγάλης έκτασης σύμφωνα με την οδηγία SEVESO και την κατασκευή λεκανών-δεξαμενών από μπετόν ίσης χωρητικότητας κάτω από τις δεξαμενές αποθήκευσης των υγρών επεξεργασίας-αδρανοποίησης για να κρατηθούν σε περίπτωση διαρροών, την αποφυγή διαφυγής στο περιβάλλον και την προστασία του υδροφόρου και επιφανειακού ορίζοντα αφού πλησίον είναι το κεντρικό αντλιοστάσιο με δύο γεωτρήσεις της ΔΕΥΑΚ για την ύδρευση της πόλης.

2ον Μέχρι την έκδοση της άδειας λειτουργίας θα παρακολουθούμε το θέμα και θα ζητήσουμε να συμμετέχουμε με εκπρόσωπο στην επιτροπή παρακολούθησης της λειτουργίας για την εφαρμογή των σύγχρονων τρόπων μέτρησης των ροών-γραμμών αδρανοποίησης των επικίνδυνων βιομηχανικών στερεών αποβλήτων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην μελέτη και την άδεια λειτουργίας.

3ον θα διεκδικήσουμε μέσω του Δήμου μας την ικανοποίηση ανταποδοτικών τελών στον Δήμο ή και τον Σύλλογό μας για την εκτέλεση περιβαλλοντικών έργων όπως π.χ. τον καθαρισμό του ποταμού Αγιάκ και του ρέματος Χατζή που θα χρησιμοποιηθεί από την INWASTE (άχρηστα)

4ον Όταν επιτραπούν οι συναθροίσεις θα πραγματοποιήσουμε ομαδικό περίπατο-επίσκεψη στην βιομηχανική μας περιοχή το διοικητικό κέντρο, τον βιολογικό καθαρισμό εντός της ΒΙΠΕ- το αντλιοστάσιο της ΔΕΥΑΚ με την μεγάλη γεώτρηση, την μικρή γεώτρηση, τον χώρο της μονάδας, το ρέμα ΧΑΤΖΗ και τον ποταμό ΑΓΙΑΚ από το Ελευθεροχώρι μέχρι το Ηλιόλουστο μαζί με τις γύρω Τοπικές Κοινότητες και τους Συλλόγους που ζήτησαν την συνεργασία και τον συντονισμό μας για τα περαιτέρω. 

Θέλουμε να ανανεώσουμε την υπερηφάνεια μας για την βιομηχανική μας περιοχή που διαθέτει παγκοσμίου φήμης και δράσης βιομηχανίες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου