Πέμπτη, 23 Ιουλίου 2020

Πρόταση για ίδρυση Δημοτικού Ωδείου Κιλκίς

Πρόταση για ίδρυση Δημοτικού Ωδείου Κιλκίς ενέκρινε ομόφωνα το Συμβούλιο της Κοινότητας Κιλκίς. Για το θέμα εισήγηση πραγματοποίησε η σύμβουλος κ. Παπαδάκη Σουλτάνα. Όπως ανέφερε: «Σε όλη την ελληνική επικράτεια, λειτουργεί ένας μεγάλος αριθμός Δημοτικών Ωδείων με γνώμονα τους τη γενικότερη αισθητική-καλλιτεχνική αγωγή και μουσική παιδεία των μαθητών και σπουδαστών τους. 

Η λειτουργία των Δημοτικών Ωδείων συμβάλει στην πολιτιστική ανάπτυξη του τόπου και σε πολλές των περιπτώσεων τα Δημοτικά Ωδεία, όπως επί παραδείγματι το Δημοτικό Ωδείο Καβάλας, προσφέρουν τόσο υψηλό επίπεδο σπουδών με αποτέλεσμα να καταξιώνονται τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς σπουδαίοι Έλληνες μουσικοί αναδεικνύονται τακτικά από τη μουσική κυψέλη τους, διαγράφοντας επιτυχημένη πορεία στην πατρίδα μας και στο εξωτερικό. 

Δεδομένης της λειτουργίας στην πόλη μας μόνο δύο ωδείων, θεωρείται απαραίτητη η ίδρυση ενός Δημοτικού Ωδείου Κιλκίς, με πρωταρχική αποστολή του τη μουσική διαπαιδαγώγηση των μαθητών/τριών της πόλης μας και κατά επέκταση την ενίσχυση, τόνωση και βελτίωση της πολιτιστικής μας ανάπτυξης. 

Ένα Δημοτικό Ωδείο Κιλκίς, το οποίο υπό την σκέπη του Δήμου Κιλκίς, θα προσφέρει υψηλό επίπεδο μουσικών σπουδών στους δημότες μας, ανοίγοντας διάπλατα τις πόρτες στα παιδιά του Δήμου μας αλλά και της ευρύτερης περιοχής, δημιουργώντας τμήματα Ενόργανης, Φωνητικής και Θεωρητικής κατεύθυνσης μέσω κρατικώς αναγνωρισμένων τίτλων σπουδών και κατά επέκταση θα λειτουργήσει ως θύλακας πολιτιστικής παραγωγής για τον τόπο μας. 

Τα εκτιμώμενα οφέλη από τη δημιουργία ενός Δημοτικού Ωδείου Κιλκίς θα μπορούσαν να συνοψιστούν στα κάτωθι: προσιτή μουσική παιδεία σε μεγάλο αριθμό οικογενειών, θέσεις εργασίας για τους μουσικούς της πόλης μας, έσοδα για τον Δήμο Κιλκίς, προσέλκυση ενδιαφερόμενων σπουδαστών και καθηγητών από όλη την Ελλάδα, πολιτιστική παραγωγή και ανύψωση του πολιτιστικού επιπέδου της πόλης μας, ανάδειξη της πόλης μας σε όλη την επικράτεια». 

Η παρούσα απόφαση θα κοινοποιηθεί στο Δήμαρχο Κιλκίς προκειμένου να αναλάβει κάθε απαραίτητη πρωτοβουλία με σκοπό την ίδρυση του Δημοτικού Ωδείου.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου