Τρίτη, 9 Απριλίου 2019

Σύσκεψη για τη απαγόρευση αλιείας στην λίμνη Δοϊράνη

Από το Τμήμα Αλιείας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Κιλκίς ανακοινώνεται ότι πραγματοποιήθηκε στις 08 Απριλίου 2019 και ώρα 10:00 π.μ. στην αίθουσα συσκέψεων της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, σύσκεψη στα πλαίσια εφαρμογής της Απόφασης για την απαγόρευση αλιείας (από 15 Απριλίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ έως 20 Μαΐου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:00 π.μ) στην λίμνη Δοϊράνη λόγω προστασίας της αναπαραγωγικής περιόδου των ψαριών.

Στην σύσκεψη συμμετείχαν ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Κιλκίς Βεργίδης Ανδρέας, η Αναπληρωτής Προϊσταμένη της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Κιλκίς Αργύρη Λευκή ο Α/Δ Ρούμκος Θεόδωρος της Αστυνομικής Διεύθυνσης Κιλκίς, ο Α/Υ Δουδουλακάκης Στέφανος του Αστυνομικού Τμήματος Κιλκίς, ο Α/Β Μιχαηλίδης Ιωάννης Διοικητής του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Δοϊράνης, ο Ρακιτζόπουλος Χρήστος Δασοπόνος του Δασαρχείου Κιλκίς ο Γενικός Συντονιστής του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης Θεόδωρος Ναζηρίδης καθώς και ο Παπαδόπουλος Κώστας του Φ.Δ. λίμνης Κερκίνης, ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος του Τμήματος Αλιείας της ΔΑΟΚ Κιλκίς Μιχαηλίδης Ιωάννης, ο Ιχθυολόγος Κυρτζίδης Βασίλειος καθώς και αλιείς της περιοχής.

Σκοπός της σύσκεψης ήταν η ενημέρωση και ο συντονισμός των Αρμόδιων Υπηρεσιών καθώς και των αλιέων για την αποτελεσματική φύλαξη της λίμνης Δοϊράνης κατά την περίοδο της απαγόρευσης αλιείας όπως και μετά το πέρας αυτής για την αντιμετώπιση του φαινομένου της παράνομης αλιείας. Τονίστηκε η μεγάλη σημασία της περιόδου της αναπαραγωγής των ιχθύων τόσο για το ίδιο το οικοσύστημα της λίμνης Δοϊράνης όσο και για τους αλιείς και κατ’ επέκταση για όλη την κοινωνία της περιοχής.

Στην σύσκεψη αποφασίστηκαν τα εξής:


Η επιτήρηση της λίμνης Δοϊράνης από τις εμπλεκόμενες Αστυνομικές Δυνάμεις με εποχούμενες και πεζές περιπολίες καθ’ όλο το 24ωρο με χρήση ειδικών συσκευών και υλικοτεχνικού εξοπλισμού.

Περιπολίες του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης και συνεργασία με τις Αστυνομικές Αρχές .

Για φαινόμενα παράνομης αλιείας και οποιαδήποτε πληροφορία-καταγγελία μπορεί να επικοινωνεί κάθε πολίτης με το Αστυνομικό Τμήμα Κιλκίς (τηλ: 2341077032), Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Δοϊράνης (τηλ: 2341097440) καθώς και με το τηλεφωνικό κέντρο της Αστυνομικής Δ/νσης Κιλκίς (τηλ:100 ).

Σε κάθε περίπτωση θα υπάρχει συνεργασία των Αστυνομικών Υπηρεσιών με τους επαγγελματίες ψαράδες της περιοχής.


Η απόφαση
Απαγορεύουμε την ενάσκηση επαγγελματικής και ερασιτεχνικής αλιείας ιχθύων και λοιπών υδρόβιων οργανισμών με κάθε μέσο και εργαλείο, για προστασία της αναπαραγωγής τους, στη λίμνη Δοϊράνη ( Ελληνικό Τμήμα) και σε όλα τα ρέοντα ύδατα δηλαδή ρυάκια, ποτάμια, χείμαρροι, που καταλήγουν άμεσα στη λίμνη και σε απόσταση 1.000 μέτρων από το σημείο εκβολής τουςστη λίμνη (η απόσταση αυτή μετρείται κατά μήκος της κοίτης των ανωτέρω) .

Η απαγορευτική περίοδος αλιείας αρχίζει από 15 Απριλίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. μέχρι και την 20 Μαΐου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:00 π.μ.

Με προσωπική ευθύνη και μέριμνα των ιδιοκτητών των αλιευτικών σκαφών επιβάλλεται η απομάκρυνση από τη λίμνη όλων των αλιευτικών σκαφών και η συγκέντρωσή τους σε τρεις καθορισμένες θέσεις που αναφέρονται παρακάτω Θέσεις συγκέντρωσης:

Στην θέση « Μπασκέτες» στην περιοχή της Δοϊράνης

Στην περιοχή « Άλογα»

III) Στην περιοχή της La Plaza προς την μεριά της πρώην πλωτής προβλήτας αφού προηγουμένως αφαιρεθεί ο εξοπλισμός (αλιευτικά εργαλεία, κουπιά, μηχανές κλπ)

Κατά παρέκκλιση της παρούσας, επιτρέπεται η διενέργεια δειγματοληψίας για ερευνητικούς σκοπούς από την αρμόδια Υπηρεσία, Ερευνητικά Ιδρύματα ή Πανεπιστήμια, μετά από σύμφωνη γνώμη του Τμήματος Αλιείας της Π.Ε. Κιλκίς, σύμφωνα με τις διατάξειςπερί προστασίας της άγριας πανίδας και χλωρίδας.
Αρμόδιοι για την εφαρμογή της παρούσας είναι οι Αστυνομικές Αρχές και οι δασικές υπηρεσίες στην περιοχή αρμοδιότητάς των.

Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται και τιμωρούνται με τις ισχύουσες διατάξεις (άρθρο 9 του Ν.2040/1992).

Οι αποδέκτες της παρούσας παρακαλούνται να τη γνωστοποιήσουν με κάθε πρόσφορο μέσο στους χώρους ευθύνης τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου