Παρασκευή, 14 Σεπτεμβρίου 2018

Εξετάσεις για άδεια άσκησης επαγγέλματος ραδιοτεχνίτη

Από τη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Δυτικής Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνεται ότι οι εξετάσεις για την απόκτηση της άδειας άσκησης επαγγέλματος ραδιοτεχνίτη θα πραγματοποιηθούν στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Δυτικής Θεσσαλονίκης (κτίριο πρώην Α΄ ΚΤΕΟ, 1ος όροφος), την Πέμπτη 11 Οκτωβρίου 2018, με ώρα έναρξης στις 9 το πρωί.

Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: από τις 20/9/2018 έως και τις 4/10/2018.

Κατά την ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι παρακαλούνται να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα, ή διαβατήριο.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή στις εξετάσεις έχουν ως εξής:
Αίτηση
Επικυρωμένο αντίγραφο του πτυχίου
Τρεις (3) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες τύπου ταυτότητας
Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει τα εξής:

«είμαι μόνιμος κάτοικος Θεσσαλονίκης οδός: ... δεν υπόκειμαι στις στερήσεις από αμετάκλητη καταδίκη για ανυποταξία ή λιποταξία και δεν έχω υποβάλει δικαιολογητικά για την αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος Ραδιοτεχνίτη σε άλλη Υπηρεσία της χώρας ».

Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου

Ανταποδοτικό τέλος 6,00 € (αρ. λογαρ. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6215-030024-719 – κατάθεση τέλους στο ταμείο, ή στα μηχανήματα easy pay, ή μέσω winbanking) με καταχωρημένο το ονοματεπώνυμό του.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο: 2310 789397.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου