Τρίτη, 9 Ιανουαρίου 2018

Υποβολή προτάσεων για τη δράση «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα»

Ανακοινώνεται ότι δημοσιεύτηκε η πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων συμμετοχής από τους ενδιαφερόμενους στη δράση «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» του μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.

Περίοδος υποβολής ατήσεων στήριξης ορίζεται η περίοδος από 15.01.2018 έως και 16.02.2018

Η πρόσκληση είναι αναρτημένη στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» www.diavgeia.gov.gr και στους διαδικτυακούς τόπους www.minagric.gr.,www.agrotikianaprixi.gr και www.espa..gr

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής -ΠΕ Κιλκίς , Ανδρέα Παπανδρέου 3, 1ος όροφος, Τηλ. 234135202-123-126-115-113-181.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου