Δευτέρα, 28 Αυγούστου 2017

"Χωριά του ν. Κιλκίς χωρίς ρυμοτομία"

Υπογράφει ο
Νίκος Τατίδης
Πολιτευτής ΑΝ.ΕΛ.
νομού Κιλκίς
Στον νομό Κιλκίς υπάρχουν 12 οικισμοί όπου δεν υπάρχει ρυμοτομία με συνέπεια οι οικισμοί αυτοί να παραμένουν στάσιμοι ως προς την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσία τους. Τα κτίσματα θεωρούνται παράνομα μέσα σε κατεχόμενα οικόπεδα του δημοσίου, οπότε δεν μπορούν ούτε να μεταβιβαστούν, ούτε να κτιστούν νέες κατοικίες, ούτε να μπουν στο εξοικονομώ κατ’ οίκον και γενικά καμία αξιοποίηση, δεν χρειάζεται να καταγράψω όλες τις μορφές αξιοποίησης.

Κατά χρονικά διαστήματα έχουν βγει νόμοι, Προεδρικά Διατάγματα, ΦΕΚ , Κ.ΛΠ. αλλά ουσιαστικά κανένα δεν βοηθούσε στην κατοχύρωση της ακίνητης περιουσίας στην ιδιοκτήτη της, λόγω των τρομερών γραφειοκρατικών διαδικασιών και των πολλών εγγράφων. Να αναφέρω σχετικά, Προεδρικό Διάταγμα 24-4-1985 (δ’181) με Πολεοδομικό Διάταγμα της 25-4-89 τρόπος καθορισμού ορίων οικισμών μέχρι 2,000 κατοίκους. Νόμος 3127/2003 τροποποίηση του 2308/95&2664/98 άρθρο 4.

Νόμος 4061/12 ΦΕΚ 66 Α΄/22-3-2012 Άρθρο 4 παράγραφοι 2β,γ,δ , σε δημοπρασία, εξαγορά, παραχώρηση των οικοπέδων όπου και αυτό δεν λειτούργησε λόγω των γραφειοκρατικών διαδικασιών και των πολλών εγγράφων. Αιτήσεις και συμβούλια κ.λ.π

Η ουσία είναι πως τα οικόπεδα αυτά κατέχονται και κτίστηκαν ακίνητα από την εγκατάσταση των εποίκων από το 1922 και μετά, έγιναν κατοικίες αποθήκες και βοηθητικοί χώροι, κτίστηκαν και μεταγενέστερα κτίσματα μέσα σε αυτά τα οικόπεδα από τα παιδιά τους, "τους διαδόχους τους", παράνομα αφού δεν μπορούσαν να πάρουν νόμιμη άδεια.

Πρόταση: Να ενταχθούν στο σύστημα νομιμοποίησης – τακτοποίησης των αυθαιρέτων με συγκεκριμένες διαδικασίες αποδείξεως της κατοχής, όπως και στα αυθαίρετα, με αεροφωτογραφίες, συνδέσεις παροχών κοινωνικών δικτύων, ένα παράβολο εξαγοράς της γης και τέλος. Χωρίς αιτήσεις και συμβούλια από τους Δήμους και καθυστερήσεις, αφού τα ακίνητα υπήρχαν και υπάρχουν, τα οικόπεδα είναι οριοθετημένα, περιφραγμένα από τους ιδιοκτήτες-χρήστες τους.

ΟΙΚΙΣΜΟΙ: Κοιλάδι, Καλό Λειβάδι, Μονολίθι, Μαυροπλαγιά, Γάβρα, Πετράδες, Δογάνη, Ελληνικού, Ροδώνας, Μελάνθιο, Γουμένισσα και Άνω Ποταμιά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου