Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου 2016

Επιμορφωτική Κιλκίς: Επιδοτούμενο πρόγραμμα "Κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων 29-64 ετών"


ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
 «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ    
    29-64 ΕΤΩΝ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΑΙΧΜΗΣ»
Υποβολή αιτήσεων από 1η Δεκεμβρίου έως 30 Δεκεμβρίου στην ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

·        Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 120 ωρών,
·        Συμβουλευτική υποστήριξη των ωφελούμενων
·        Πιστοποίηση γνώσεων,
·       Πρακτική άσκηση 500 ωρών (η οποία δε θα υπερβαίνει τους 5 μήνες) σε επιχειρήσεις κλάδων αιχμής της ελληνικής οικονομίας (Εμπόριο, Logistics, Έργα υποδομής και Τεχνικά επαγγέλματα, Τουρισμός, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Περιβάλλον-Διαχείριση Στερεών και Υγρών Αποβλήτων, Τρόφιμα-Ποτά, Ενέργεια, Αγροτικός Τομέας, Βιομηχανία),
Δικαίωμα συμμετοχής:

·        Άνεργοι
·        Γεννηθέντες από 1.1.1953 μέχρι και 31.12.1987,
·        Απόφοιτοι υποχρεωτικής, Δευτεροβάθμιας, Μεταδευτεροβάθμιας εκ/σης, ΑΕΙ/ΤΕΙ
Eκπαιδευτικό επίδομα
2.600 ευρώ
(συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων)

Εκδηλώστε ενδιαφέρον στην
ADVERTISING
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΚΙΛΚΙΣ
Κιλκίς : ΔΟΪΡΑΝΗΣ 56,  τηλ. 23410 29690, 23410 28705

Πολύκαστρο: ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ 37,  τηλ. 2343097340

E-mail: epimorfotiki@epimorfotiki.gr

Επίσημος Ιστότοπος www.voucher.gov.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου