Παρασκευή, 11 Νοεμβρίου 2016

Ενημερωτικές συναντήσεις από το "Χαμόγελο του Παιδιού" σε σχολικές μονάδες του Κιλκίς

Ο Συμβουλευτικός Σταθμός Νέων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς σε συνεργασία με το Χαμόγελο του Παιδιού διοργανώνει ενημερωτικές συναντήσεις σε σχολικές μονάδες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς που ανταποκρίθηκαν σε ηλεκτρονική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σε μια προσπάθεια να ενημερωθούν μαθητές/τριες σχολικών μονάδων της περιφέρειας του Κιλκίς, λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω δράση πραγματοποιήθηκε κατά το σχολικό έτος 2015 -2016 σε σχολικές μονάδες του Κιλκίς (1ο, 2ο, 3ο Γυμνάσιο Κιλκίς), καθώς και τις προϋποθέσεις συνεργασίας (χρόνος παρεμβάσεων, αριθμός μαθητών/τριών, μετακίνηση). 

Στόχος εκτός της κάλυψης ψυχοκοινωνικών αναγκών είναι και η διάχυση των δράσεων και με γνώμονα την ανθρωπογεωγραφία του εκπαιδευτικού χάρτη της περιφερειακής ενότητας Κιλκίς. Από τα παραπάνω προκύπτει η πραγματοποίηση της εν λόγω δράσης στις παρακάτω σχολικές μονάδες, μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών – δεσμεύσεων:
ΟΜΑΔΑ  Α
Ημέρα Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2016
Α/Α
ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΤΑΞΗ
ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
ΩΡΕΣ
1.
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ
Α΄, Β΄ ΤΑΞΗ (32 ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ)
ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ
8.50 – 9.35
2.
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΡΩΠΟΥ (ΣΥΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ  ΓΕ.Λ)
Α΄ ΤΑΞΗ (37 ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ)
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
10.40 – 11.25
3.
ΓΕ.Λ. ΕΥΡΩΠΟΥ (ΣΥΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ Γ/ΣΙΟ)
Α΄ ΤΑΞΗ (33 ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ)
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
11.30 – 12.10
4.
ΓΕ.Λ. ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ
Α΄ ΤΑΞΗ (32 ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ)
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
13.00 – 13.45

ΟΜΑΔΑ  Β
Ημέρα Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2016
Α/Α
ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΤΑΞΗ
ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
ΩΡΕΣ
1.
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΕΡΣΟΥ (ΣΥΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΓΕ.Λ.)
Α΄ ΤΑΞΗ (17 ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ)
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
8.50 – 9.35
2.
ΓΕ.Λ. ΧΕΡΣΟΥ (ΣΥΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ)
Α΄ ΤΑΞΗ (17 ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ)
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
8.50 – 9.35
3.
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΠΤΙΣΤΗ
Α΄, Β΄, Γ΄ ΤΑΞΗ (28 ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ)
ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ
10.40 – 11.25
4.
ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ν. ΓΥΝΑΙΚΟΚΑΣΤΡΟΥ
Α΄, Β΄, Γ΄ ΤΑΞΗ (30 ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ)
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
12.20 – 13.00


Σας ενημερώνουμε ότι η διάρκεια της παρέμβασης, που θα πραγματοποιηθεί από την ψυχολόγο του Χαμόγελου του Παιδιού κα Μ. Γαβριήλογλου, είναι μιας διδακτικής ώρας εντός του σχολικού ωραρίου και θα λαμβάνει χώρα σε αίθουσα που διαθέτει την υποδομή παρουσίασης με ηλεκτρονικά μέσα.

Η δράση στηρίζεται σε μνημόνιο συνεργασίας του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και του Χαμόγελου του Παιδιού για το έτος 2016-2017 και θα πραγματοποιηθεί χωρίς να παρακωλύεται η εύρυθμη λειτουργία των εν λόγω σχολικών μονάδων και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για το δημόσιο.

Η Υπεύθυνη
Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων
Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς
Σωτηρία Α. Καρολίδου

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου