Δευτέρα 27 Ιουνίου 2016

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.: Απολογιστική έκθεση πεπραγμένων κατά τη λήξη του πρώτου έτους του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus +

Δελτίο τύπου Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κιλκίς
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε με επιτυχία η συμμετοχή του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κιλκίς ( Ε.Ε.Ε.Ε.Κ) στο ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό πρόγραμμα Erasmus+ με τίτλο “ Together Better- Join Us” κατά το πρώτο έτος εφαρμογής του.

Επετεύχθησαν οι στόχοι του προγράμματος, όπως η προώθηση της συνεργασίας, της γόνιμης αλληλεπίδρασης, των δεξιοτήτων, της τεχνογνωσίας, της ανταλλαγής γνώσεων και των καλών πρακτικών πάνω σε εκπαιδευτικά θέματα, καθώς και η προαγωγή καινοτομιών και δημιουργικότητας μεταξύ των οχτώ συμμετεχουσών ευρωπαϊκών καi μη χωρών, της Ιταλίας, του Βελγίου, της Πολωνίας,, Τουρκίας, της Πορτογαλίας, της Λετονίας, της Εσθονίας και της Ελλάδας.

Στα πλαίσια της υλοποίησης των στόχων αυτών, πραγματοποιήθηκε ανταλλαγή επισκέψεων μεταξύ των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, διάρκειας πέντε ημερών έκαστη.

Στη χώρα μας πραγματοποιήθηκαν δύο επισκέψεις, μία κατά την έναρξη και μία κατά τη λήξη του προγράμματος. Η χώρα μας επισκέφθηκε την πόλη Κόρτριγκ του Βελγίου στις 11 Ιανουαρίου του 2016, όπου έγινε διεξοδική διερεύνηση του προβλήματος της παραβατικής σχολικής συμπεριφοράς. Κάθε εταίρος παρουσίασε, μετά από έρευνα στο σχολείο του τα προβλήματα που αντιμετωπίζει και τις τεχνικές που υιοθετεί για την πρόληψη και αντιμετώπιση των συγκεκριμένων καταστάσεων.

Στις 10 Απριλίου η ελληνική αποστολή ταξίδεψε στη Ρίγα της Λετονίας όπου διερευνήθηκαν οι μέθοδοι ανίχνευσης και ανάπτυξης των ταλέντων των μαθητών.

Η τρίτη επίσκεψη έλαβε χώρα στην Ιταλία, όπου εκεί έγινε η παρουσίαση των συγκριτικών αποτελεσμάτων εκπαιδευτικών και μαθητών σχετικά με τις προσδοκίες και την επίτευξη των στόχων του προγράμματος, αλλά και το βαθμό ανάπτυξης και απόκτησης δεξιοτήτων και ικανοτήτων, ως απόρροια συμμετοχής του προγράμματος.

Κατά την τελευταία συνάντηση των εταίρων στην Ελλάδα μελετήθηκε διεξοδικά το θέμα του “Rat Race”, με αντίστοιχη περιγραφή του τρόπου που εκδηλώνεται και βιώνεται στις εκπαιδευτικές μονάδες το φαινόμενο αυτό καθώς και των μεθόδων ελέγχου και εκτόνωσης που εφαρμόζονται.

Πραγματοποιήθηκαν ημερήσιες επισκέψεις με στόχο τη γνωριμία των εταίρων με τους πνευματικούς, πολιτιστικούς, θρησκευτικούς θησαυρούς και τις φυσικές ομορφιές του τόπου μας, στη Μοναστηριακή Κοινότητα των Μετεώρων, στην πόλη των Τρικάλων, του Βόλου, της Θεσσαλονίκης και την περιοχή της Χαλκιδικής. Επιπλέον υλοποιήθηκε ο ετήσιος προγραμματισμός που αφορά τη συνέχιση του αντίστοιχου θεσμού για τη νέα σχολική χρονιά 2016-2017 με πρώτο σταθμό την Εσθονία.

Η ολοκλήρωση της πρώτης χρονιάς του προγράμματος στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία ανατροφοδοτώντας και εφοδιάζοντα τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς με νέα βιώματα, γνώσεις, εμπειρίες και ερεθίσματα για ένα πιο εποικοδομητικό και αποτελεσματικό μοντέλο διδασκαλίας, ανανεώνοντας την επιθυμία και την προσδοκία για τις εκπαιδευτικές επισκέψεις της επόμενης χρονιάς.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου