Τρίτη, 31 Μαΐου 2016

Προκήρυξη Αγώνων Στίβου Kid’s Athletic Α.Σ. ΑΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ

Ο Α.Σ. Αίας Κιλκίς προκηρύσσει Αγώνες Στίβου Kid’s Athletic και ατομικά αγωνίσματα για μικρές ηλικίες. Οι αγώνες θα διεξαχθούν στο Δημοτικό Στάδιο Κιλκίς την Παρασκευή 3 Ιουνίου 2016.

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Δ.Α.Κ. Κιλκίς

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

ΩΡΑ: 16:30Μ.Μ.

ΗΛΙΚΙΕΣ: Έτος Γέν. 2004, 2005, 2006, 2007,2008,2009,2010,2011

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ: 2008,2009,2010,2011 ΜΕΙΚΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

2007 ΑΓΟΡΙΑ, 2007 ΚΟΡΙΤΣΙΑ

2005 - 2006 ΑΓΟΡΙΑ, 2005 - 2006 ΚΟΡΙΤΣΙΑ

2004 ΑΓΟΡΙΑ, 2004 ΚΟΡΙΤΣΙΑ

ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ :
1. Αγόρια και κορίτσια γεννημένα από 2011 μέχρι και 2008 θα αγωνιστούν σε μεικτές ομάδες αποτελούμενες από 6 εως 10 αθλητές στα πλαίσια του προγράμματος kid’s athletic.

2. Αγόρια και κορίτσια γεννημένα απά 2007 μέχρι και 2005 θα αγωνιστούν σε ένα από τα παρακάτω αγωνίσματα:50μ. – Μήκος – Μπαλάκι. Κάθε αθλητής έχει δικαίωμα να συμμετέχει σε ένα μόνο αγώνισμα.

3. Αγόρια και κορίτσια γεννημένα του 2004 θα αγωνιστούν σε ένα από τα παρακάτω αγωνίσματα:60μ. – Μήκος – Σφαίρα. Κάθε αθλητής έχει δικαίωμα να συμμετέχει σε ένα μόνο αγώνισμα.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Μέχρι την Πέμπτη στο aiaskilkis@hotmail.com ή στο fax:2341076964.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:
Οι δρόμοι θα διεξάγονται σε τελικές σειρές και η κατάταξη θα γίνεται από όλες τις σειρές των πέντε αθλητών. Αν η συμμετοχή των αθλητών ξεπερνά τα είκοσι άτομα θα γίνει και μια τελική σειρά με τους πέντε καλύτερους χρόνους. Η χρονομέτρηση θα γίνει με Χρονόμετρα Χειρός.

Η εκκίνηση θα γίνεται από Όρθια θέση.

Στο ΜΗΚΟΣ και στις ΡΙΨΕΙΣ οι αθλητές-τριες θα κάνουν από τρεις (3) προσπάθειες.

Τα παιδιά θα πρέπει να έχουν μαζί τους:

• ένα μπουκαλάκι νερό

• ένα καπέλο για τον ήλιο και...

• Στον χώρο του σταδίου παρευρίσκεται ο Ερυθρός Σταυρός για την αντιμετώπιση οποιουδήποτε πιθανού έκτακτου περιστατικού.

ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ:
Όλοι οι αθλητές-τριες πρέπει με ευθύνη και φροντίδα των ίδιων να έχουν συμπληρώσει την Δήλωση Συμμετοχής - Υπεύθυνη Δήλωση των γονέων τους ότι τους επιτρέπεται η συμμετοχή.

ΑΠΟΝΟΜΕΣ - ΕΠΑΘΛΑ:
Στους τρείς (3) πρώτους-ες νικητές-τριες ανά κατηγορία θα απονεμηθούν Μετάλλια και Διπλώματα. Σε όλους-ες τους συμμετέχοντες-ουσες θα απονεμηθούν Διπλώματα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
16:30μ.μ Κid’s Athletic

ΩΡΑ ΔΡΟΜΟΙ ΑΛΜΑΤΑ ΡΙΨΕΙΣ

17:30 50Μ 2007 ΑΓΟΡΙΑ, 2007 ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΜΗΚΟΣ 2005 - 2006 ΑΓΟΡΙΑ, 2005 - 2006 ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΣΦΑΙΡΑ 2004 ΑΓΟΡΙΑ, 2004 ΚΟΡΙΤΣΙΑ

17:45 50μ 2005 - 2006 ΑΓΟΡΙΑ, 2005 - 2006 ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΜΗΚΟΣ 2004 ΑΓΟΡΙΑ, 2004 ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΜΠΑΛΑΚΙ 2007 ΑΓΟΡΙΑ, 2007 ΚΟΡΙΤΣΙΑ

18:10 60Μ
2004 ΑΓΟΡΙΑ, 2004 ΚΟΡΙΤΣΙΑ

18:20 ΜΗΚΟΣ 2007 ΑΓΟΡΙΑ, 2007 ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΜΠΑΛΑΚΙ
2005 - 2006 ΑΓΟΡΙΑ, 2005 - 2006 ΚΟΡΙΤΣΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου