Τρίτη, 8 Δεκεμβρίου 2015

Άνοιξε το Ε9 για τροποποιήσεις-διόρθωση ΕΝΦΙΑ

Άνοιξε το σύστημα του Υπ. Οικονομικών για να διορθώσουν οι φορολογούμενοι τα λάθη, που είχαν κάνει στο Ε9 και είχαν ως αποτέλεσμα να βεβαιωθεί οφειλή για το ΕΝΦΙΑ σε άλλους υψηλότερη σε άλλος χαμηλότερη από την κανονική.

Να θυμίσουμε ότι τα κυριότερα λάθη, που έχουν γίνει σχετίζονται με λάθη στη δήλωση:

- Κενών και μη ηλεκτροδοτούμενων. Το λάθος οφειλόταν κατά κύριο λόγο στο γεγονός ότι ενώ στο Ε9 είχε δηλωθεί το ακίνητο ως κενό, δεν είχε γίνει η αντίστοιχη επιλογή της προσυμπληρωμένης ένδειξης και στο Ε2. Στην περίπτωση αυτή θα διορθωθεί μόνο το Ε9 και όχι βέβαια και το Ε2. Το νέο εκκαθαριστικό σημείωμα που θα αναρτηθεί στο λογαριασμό του καθενός θα αφορά διόρθωση μόνο στον ΕΝΦΙΑ. Ο Ν. 4223/2013 καθορίζει τα ποσοστά και η ΠΟΛ 1212/2015 τη διαδικασία.

- Επιφάνεια ακινήτου όταν έχει γίνει τακτοποίηση ημιυπαίθριου χώρου, που όμως δεν δηλώθηκε και ως επιφάνεια κύριας χρήσης.

- Επιφάνειας οικοπέδου όταν δεν υπάρχει οριζόντια ιδιοκτησία. Στην περίπτωση αυτή θα έπρεπε να έχει δηλωθεί όλη η επιφάνεια

Οδηγίες σχετικά με τις διορθώσεις έχουν δοθεί με Εγκύκλιο του Υπουργείου. Με ιδιαίτερη μάλιστα Εγκύκλιο έχει καθοριστεί η διαδικασία χορήγησης έκπτωσης, μείωσης και αναστολής πληρωμής για φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Να σημειώσουμε, επίσης, ότι σύμφωνα με την Εγκύκλιο, που αφορά το νέο ποινολόγιο της εφορίας είναι η ΠΟΛ 1252/2015 εφόσον υποβληθεί τροποποιητική του Ε9 επιβάλλεται μόνο ένα πρόστιμο ακόμα κι αν η τροποποίηση αφορά περισσότερα του ενός έτη.

Αναφέρεται συγκεκριμένα στην ΠΟΛ: Στις φορολογίες κεφαλαίου [κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών, κερδών από τυχερά παίγνια, μεταβίβασης ακινήτων, ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.), Ειδικού Φόρου επί των Ακινήτων (Ε.Φ.Α.)] και στις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9), εφόσον ο φορολογούμενος δεν υποβάλει ή υποβάλει εκπρόθεσμα ή υποβάλει ελλιπή φορολογική δήλωση ή δήλωση πληροφοριακού χαρακτήρα, τότε επιβάλλεται σε βάρος του πρόστιμο εκατό (100) ευρώ.

Ειδικά για τις δηλώσεις ΕΝ.Φ.Ι.Α. φυσικών και νομικών προσώπων, δεδομένου ότι οι δηλώσεις αυτές συντίθενται μηχανογραφικά από το Υπουργείο Οικονομικών με βάση τις υποβληθείσες δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9), δεν επιβάλλεται πρόστιμο, εφόσον έχει επιβληθεί πρόστιμο για την εκπρόθεσμη υποβολή δηλώσεων Ε9.

Σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμων τροποποιητικών δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) σε περισσότερα του ενός έτη, ο αρμόδιος Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. επιβάλλει ένα μόνο πρόστιμο, εφόσον στις δηλώσεις αυτών των ετών επαναλαμβάνονται οι ίδιες μεταβολές. Σε περίπτωση που σε κάποιο έτος περιλαμβάνονται και άλλες μεταβολές, επιβάλλεται πρόστιμο χωριστά για κάθε έτος. Το πρόστιμο επιβάλλεται, σύμφωνα με τα ισχύοντα, στο έτος που δημιουργείται η υποχρέωση υποβολής της δήλωσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου