Κυριακή, 1 Νοεμβρίου 2015

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Κιλκίς την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2015


Δημόσια Tακτική Συνεδρίαση του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ, θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, στις 2 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα εξής θέματα Η/Δ:

Θέμα 1ο
Καθορισμός τρόπου επιλογής εργοληπτικής επιχείρησης για την κατασκευή του έργου: "Ασφαλτοστρώσεις - κρασπεδώσεις - αποκαταστάσεις φθορών οδοστρωμάτων και Διαβάσεις πεζών στην Δ.Ε Πικρολίμνης" [ΑΜ: Μ24/2015 Δ.Τ.Υ. / Π/Υ: 114.231,52 € -  ΚΑΕ: 30.7323.0105 /ΑΔΣ: 495/2014]
Θέμα 2ο
Καθορισμός τρόπου επιλογής εργοληπτικής επιχείρησης για την κατασκευή του έργου: "Κατασκευή παιδικών χαρών στη Δ.Ε Πικρολίμνης" [ΑΜ: Μ16/2015 Δ.Τ.Υ. / Π/Υ: 74.000,00 € -  ΚΑΕ: 30.7322.0107 /ΑΔΣ: 495/2014]
Θέμα 3ο
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: "Ασφαλτοστρώσεις - Κρασπεδώσεις και αποκαταστάσεις φθορών οδοστρωμάτων Δ.Ε. Κρουσσών πλην του οικισμού Ευκαρπίας" [Αρ. Μελ. Μ3/2013 Δ.Τ.Υ.]
Θέμα 4ο
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: "Κατασκευή και συντηρήσεις περιφράξεων στην Δ.Ε. Γαλλικού" [Αρ. Μελ. Μ40/2013 Δ.Τ.Υ.]
Θέμα 5ο
Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής Δημοτικών Έργων
Θέμα 6ο
Εκποίηση με δημοπρασία παλαιών μεταλλικών οργάνων παιδικών χαρών
Θέμα 7ο
Ακύρωση - ανάκληση άδειας επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών (αίτ. Κυπαρίσση Σταύρου)
Θέμα 8ο
Ημερήσιο ανταποδοτικό Τέλος των προσερχομένων στους χώρους των λαϊκών αγορών της πόλης του Κιλκίς, των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Κιλκίς, επαγγελματιών και παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών
Θέμα 9ο
Τέλος καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού
Θέμα 10ο
Τέλους άρδευσης [Δικαίωμα χρήσης αρδευτικού δικτύου]
Θέμα 11ο
Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων
Θέμα 12ο
Τέλος διαφήμισης
Θέμα 13ο
Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων
Θέμα 14ο
Τέλη Διέλευσης, Χρήσης Δικαιωμάτων Διέλευσης και Εγγυήσεων Καλής Εκτέλεσης Εργασιών Διέλευσης
Θέμα 15ο
Δικαίωμα βοσκής
Θέμα 16ο
Τιμές οικοπέδων και κτισμάτων - Συντελεστής οικοπέδων - Συντελεστής τέλους ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ)
Θέμα 17ο
Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων
Θέμα 18ο
Τέλος χρήσης για το Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Κιλκίς
Θέμα 19ο
Τέλος χρήσης για το θέατρο Λόφου του Δήμου Κιλκίς
Θέμα 20ο
Τέλος εισόδου Σπηλαίου Λόφου Αγίου Γεωργίου
Θέμα 21ο
Τέλος χρήσης Αυστροελληνικής Καπναποθήκης
Θέμα 22ο
Τέλος εισόδου στο θερινό Κινηματογράφο Κιλκίς
Θέμα 23ο
Τέλος τέλεσης πολιτικών γάμων
Θέμα 24ο
Έγκριση Στρατηγικού Σχεδίου Δήμου Κιλκίς, περιόδου 2015 - 2019

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου