Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου 2015

Κιλκίς: Ανανέωση αδειών αλιείας επαγγελματικών σκαφών

Σύμφωνα με το σχετικό όλες οι άδειες αλιείας σκαφών θα πρέπει να ανανεώνονται κάθε διετία και συγκεκριμένα το τελευταίο τρίμηνο του δεύτερου έτους ( ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015).

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομισθούν στην υπηρεσία μας μέχρι 31-12-2015 για να προχωρήσουμε στην ανανέωση των αδειών αλιείας σκαφών για το χρονικό διάστημα 2016-2017 είναι τα εξής :

Α) Βιβλιάριο σκάφους. 

Β) Βεβαίωση του Αλιευτικού Συλλόγου και στην περίπτωση που δεν υπάρχει βεβαίωση από τον Δήμο που να αναφέρει ότι ασκεί το επάγγελμα του αλιέα και ότι είχε την αλιεία στο επίκεντρο της δραστηριότητας του κατά το διάστημα από την έκδοση / ή από την προηγούμενη ανανέωση της άδειας. 

Γ) Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχουν αλλάξει τα στοιχεία του σκάφους (όνομα, διαστάσεις, πλοιοκτήτη, μηχανή κ.λ.π ) σε περίπτωση που έχουν αλλάξει απαιτείται τροποποίηση της αρχικής εγκριτικής απόφασης . 

υόμενες ποσότητες, είδη, αξία) κατά το χρονικό διάστημα των δυο χρόνων (2014-2015) που θα χρησιμοποιηθούν για στατιστικούς λόγους . Οι αλιείς που έχουν προσκομίσει Υπεύθυνη Δήλωση για την αλιευτική παραγωγή για το έτος 2014 θα συμπληρώσουν μόνο για το έτος 2015 

 Ε) Εκκαθαριστικό εφορίας οικ. Έτους 2014 (εισόδημα 2013) και Ε1 στο οποίο να εμφανίζεται το εισόδημα από την αλιεία και εκκαθαριστικό εφορίας φορολογικού έτους 2014 ( εισόδημα 2014) και Ε1, παραστατικά πώλησης αλιευμάτων. Οι Υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να έχουν θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής.

Επισημαίνουμε ότι στο μπροστινό μέρος των σκαφών (πλώρη) θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένα με κεφαλαία γράμματα με ανεξίτηλη μελάνι τα στοιχεία του σκάφους ( όνομα σκάφους, ΑΜΑΣ αριθμός λεμβολογείου, ). Η Υπηρεσία μας θα προβεί σε έλεγχο κατά την ανανέωση της άδειας αλιείας των σκαφών

Σας γνωρίζουμε πέρα του διαστήματος του τριμήνου ( 1-10-2015 μέχρι 31-12-2015) δεν θα μπορούν να ανανεώνονται οι άδειες αλιείας σκαφών.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου