Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου 2015

Ολοκληρώνεται το έργο INTERREG με τίτλο “WWM-QUOL” της ΔΕΥΑΚ Κιλκίς

Η ΔΕΥA Κιλκίς βρίσκεται στη φάση της ολοκλήρωσης του έργου INTERREG με τίτλο “WWM-QUOL” που υλοποίησε σε συνεργασία με το Δήμο Dojran από την πΓΔΜ με κεντρικούς στόχους αφενός τη μεταφορά τεχνογνωσίας στο Δήμο Dojran σε θέματα διαχείρισης και προστασίας του νερού στη λεκάνη απορροής της Λίμνης Δοϊράνης και αφετέρου την παρακολούθηση και έλεγχο των δικτύων ύδρευσης του Δήμου Κιλκίς με την εγκατάσταση και λειτουργία ενός Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών, του γνωστού GIS.
Η προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία έγινε μέσω διαγωνισμού και ανάθεσης σε ανάδοχο που διέθετε τη σχετική εμπειρία.

Σκοπός του συστήματος GIS είναι να βελτιώσει τη λειτουργία της ΔΕΥΑΚ, με την εισαγωγή των συλλεχθέντων δεδομένων σε Γεωβάση (GeodataBase), με τη χρήση εξειδικευμένων εφαρμογών Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών και να οργανώσει σε ψηφιακή μορφή τα παραχθέντα δεδομένα με ένα μόνιμο και δυναμικό τρόπο.

Με το Σύστημα GIS έχει γίνει πλέον η Τοπογραφική Αποτύπωση και η Ψηφιακή Χαρτογράφηση των Σημείων Υδροληψίας, των Γεωτρήσεων, των Πηγαδιών, των Πηγών, των Αντλιοστασίων, των Δεξαμενών και των Αγωγών στο ΣΥΝΟΛΟ του Δήμου Κιλκίς.

Λόγω της σημασίας που έχει το συγκεκριμένο Σύστημα, η ΔΕΥΑ Κιλκίς πρόκειται να διοργανώσει μια ενημερωτική ημερίδα στην οποία θα παρουσιαστεί το Σύστημα GIS, θα ενημερωθεί το επιστημονικό προσωπικό για τις δυνατότητες που έχει και τις υπηρεσίες που μπορεί να παρέχει.

Την παρουσίαση θα κάνουν στελέχη του αναδόχου που είναι η σύμπραξη μελετητών «Ηλίας Κωνσταντινίδης – Κωνσταντίνα Παπασπυροπούλου», ενώ θα συντονίζει ο Γεν. Διευθυντής της ΔΕΥΑΚ Ηλίας Αβραμίδης.

Η ενημερωτική ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2015, στις 10.00 σε αίθουσα της Επιμορφωτική Κιλκίς Μον. ΕΠΕ.

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το «IPA Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα – πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007-2013», ξεκίνησε να υλοποιείται το 2013 και τον συντονισμό των ενεργειών είχε η Επιμορφωτική Κιλκίς Μον. ΕΠΕ.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο υπάρχουν στην ιστοσελίδα http://www.dowaternet.eu.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου