Σάββατο, 29 Αυγούστου 2015

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παιονίας, την Δευτέρα 31 Αυγούστου 2015


Καλείστε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Παιονίας «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗΣ», την 31η Αυγούστου 2015 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 20.00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :
α/α
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1
Κατάρτιση τεχνικού προγράμματος έτους 2016 Δήμου Παιονίας.
2
Προσδιορισμός Δημοτικών Τελών οικονομικού έτους 2016.
3
Αποδοχή επιχορήγησης εκλογικής αποζημίωσης υπαλλήλων.
4
Επιλογή πιστωτικού ιδρύματος για την κατάθεση των χρημάτων της Ταμειακής Υπηρεσίας και της εν γένει συνεργασίας του Δήμου Παιονίας.

5
Συμμετοχή του Δήμου Παιονίας στο Σύμφωνο των Δημάρχων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και για την στάση της κοινωνίας σε ένα πιο βιώσιμο μοντέλο αστικής ανάπτυξης.
6
Ονομασία ανωνύμων παρόδων στη Δημοτική κοινότητα Γουμένισσας.
7
Κοπή επικίνδυνων δένδρων στην Δημοτική κοινότητα Αξιούπολης και Τοπική Κοινότητα Γοργόπης.
8
Απ’ ευθείας αγορά αγροτεμαχίου για επέκταση νεκροταφείων στην Τ.Κ. Μικρού Δάσους.
9
Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Πεζοδρομήσεις -Αναπλάσεις κεντρικών οδών στην Γουμένισσα».
10
Έγκριση 2ης παράτασης εργασιών του έργου «Υλοποίηση εργασιών ενεργειακής αναβάθμισης στο δημοτικό αθλητικό κέντρο Δ.Δ. Πολυκάστρου και υλοποίηση εργασιών ενεργειακής αναβάθμισης στο γυμνάσιο Δ.Δ. Πολυκάστρου».
11
Έγκριση παράτασης εργασιών του έργου «Διαμόρφωση ρέματος Δημοτικής Ενότητας Πολυκάστρου».
12
Έγκριση παράτασης εργασιών του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δημοτικών οδών Δημοτικής Ενότητας Ευρωπού».
13
Έγκριση παράτασης εργασιών του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δημοτικών οδών Δημοτικής Ενότητας Πολυκάστρου».
14
Χορήγηση θέσης στάθμευσης στην Γουμένισσα.
15
Παραχώρηση στο Δήμο Παιονίας έκτασης για κατασκευή παιδικής χαράς στην  Τ.Κ. Γοργόπης.
16
Παραχώρηση χρήσης αίθουσας παλαιού διδακτηρίου Δ.Κ. Γουμένισσας στον πολιτιστικό σύλλογο «ΑΓΙΟΣ ΤΡΥΦΩΝ».
17
Καθορισμός θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου Δήμου Παιονίας.
18
Αφαίρεση θέσεων σε λαϊκές αγορές Αξιούπολης, Αγίου Πέτρου, Γρίβας.
19
Ανάκληση άδειας άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου τύπου Α΄.
20
Αλλαγή θέσης λαϊκών αγορών παραγωγού.
21
Χορήγηση θέσης παραγωγού – πωλητή λαϊκών αγορών.
22
Συμμετοχή σε λαϊκές αγορές Αξιούπολης και Αγίου Πέτρου παραγωγού – πωλητή.
23
Έγκριση διενέργειας προμηθειών του Δήμου Παιονίας και Νομικών προσώπων αυτού που θα πραγματοποιηθούν με την διαδικασία του ανοιχτού διαγωνισμού για το έτος 2015.
24
4η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2015.
25
Ψήφιση πιστώσεων πολιτιστικών – Εθνικών επετείων και λοιπών δαπανών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου