Πέμπτη, 21 Μαΐου 2015

2ο Αγωνιστικό Φεστιβαλ Kim & Liu "Ευ Αγωνίζεσθαι" 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Α.Σ.ΑΘΛΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
2ο Αγωνιστικό Φεστιβάλ Kim & Liu `Ευ Αγωνίζεσθαι` 2015
ΚΟΝΤΑΞΟΠΟΥΛΕΙΟ ΔΗΜ.ΓΥΜΝ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ --- Σάββατο, 6 Ιουνίου 2015 - Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015
Δήλωση συμμετοχών έως - Τρίτη, 2 Ιουνίου 2
Ηλικιες απο Π/Κ 2004 Π/Κ 2005 Π/Κ 2006 Π/Κ 2007 Π/Κ 2008 εως Π/Κ 2009

Δικαίωμα έχουν οι αθλητές κάτοχοι δελτίου αθλητού της ελοτ. 

ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για την συµµετοχή κάθε αθλητή-τριας, ο σύλλογος θα καταβάλλει το ποσό των 30€ για όλες τις κατηγοριες.

Σε περίπτωση που σωµατείο συµµετέχει στο πρωτάθληµα µε τρίτεκνα ή πολύτεκνα
αθλητές – αδέλφια τότε η συµµετοχή για τον κάθε αθλητή είναι 20€.
(Ξεχωριστή κατάθεση στην τράπεζα)

Για την έκδοση κάρτας ο σύλλογος θα καταβάλλει το ποσό των 5€ ΜΟΝΟ για τις ηλικίες 2004,2005,2006.

Πληρωµές MONO στον λογαριασµό της ΕΤΑΒΕ:
ALPHA BANK: 477 002 002 003 197.
ΙΒΑΝ: GR75 0140 4770 4770 0200 2003 197

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ∆ΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ∆ΕΚΤΕΣ ΣΤΟ ΣΤΑ∆ΙΟ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου