Τετάρτη, 31 Δεκεμβρίου 2014

Δείτε που μπορείτε να ανοίξετε φαρμακείο στο νομό Κιλκίς

Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς  (Τμήμα Φαρμάκων και Φαρμακείων)
Έχοντας υπόψη:
Τη με αριθ. πρωτ:11247/28-12-2012 απόφαση «Αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών 2011 που αφορούν στο Μόνιμο Πληθυσμό της Χώρας» (ΦΕΚ 3465/Β΄/28-12-2012), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθμ. 2890/15-03-2013 απόφαση «Τροποποίηση της απόφασης με αριθμό 11247/28-12-2012 (ΦΕΚ 3465/Β΄/28-12-2012) και θέμα «Αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών 2011 που αφορούν στο Μόνιμο Πληθυσμό της Χώρας» (ΦΕΚ 630/β/20-03-2013)
Τις διατάξεις του Ν. 4272/2014, άρθρο 30, «Προσαρμογή στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Οδηγίας 2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση διαδικασιών ενημέρωσης σχετικά με την ανταλλαγή, μεταξύ των κρατών-μελών, ανθρώπινων οργάνων που προορίζονται για μεταμόσχευση-Ρυθμίσεις για την Ψυχική Υγεία και την Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 145/Α/11-07-2014) 

Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014, άρθρα 216, 217, 218, 219, «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 160/Α/08-08-2014)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Τον αριθμό των κενών θέσεων φαρμακείων του Ν. Κιλκίς, την 31-12-2014 (καθώς και των αδειοδοτημένων φαρμακείων ) αναλυτικά, ανά Δημοτική & Τοπική Κοινότητα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΙΛΚΙΣ (Έδρα: Κιλκίς )
80.419
75
ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ (Έδρα: Κιλκίς )
51.926

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΛΙΚΟΥ
6.343

Τοπική Κοινότητα Γαλλικού
969

Γαλλικός
969
1
Τοπική Κοινότητα Καμπάνη
1.208

Καμπάνης
1.170
1
Μύλος
38

Τοπική Κοινότητα Μανδρών
475

Μάνδραι
475
1
Τοπική Κοινότητα Νέας Σάντας
2.144

Νέα Σάντα
1.693
1
Παντελεήμων
451

Τοπική Κοινότητα Πεδινού
839

Πεδινόν
817
1
Πέρινθος
22

Τοπική Κοινότητα Χρυσοπέτρας
708

Λαοδικηνόν
186

Περιστέριον
150

Πυργωτός
163

Φανάριον
96

Χρυσόπετρα
113

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΟΪΡΑΝΗΣ
1.404

Τοπική Κοινότητα Ακρίτας
149

Ακρίτας
149

Τοπική Κοινότητα Αμαράντων
353

Άγιος Χαράλαμπος
97

Αμάραντα
256

Τοπική Κοινότητα Δροσάτου
902

Δοϊράνη
83

Δροσάτον
713
1
Κορυφή
106

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΙΛΚΙΣ
28.745

Δημοτική Κοινότητα Κιλκίς
24.274
24
Αργυρούπολις
423

Ζαχαράτον
196

Κιλκίς
22.914

Κολχίς
81

Μεταλλικόν
386

Ξηρόβρυση
171

Σεβαστόν
103

Τοπική Κοινότητα Βαπτιστού
344

Βαπτιστής
330

Κυριακαίικα
14

Τοπική Κοινότητα Καστανεών
430

Καστανέαι
430

Τοπική Κοινότητα Κρηστώνης
988

Κρηστώνη
988
1
Τοπική Κοινότητα Λειψυδρίου
304

Ακροποταμιά
128

Άνω Ποταμιά
62

Κάτω Ποταμιά
63

Λειψύδριον
51

Τοπική Κοινότητα Μεγάλης Βρύσης
492

Μεγάλη Βρύση
492
1
Τοπική Κοινότητα Μελανθίου
123

Μελάνθιον
123

Τοπική Κοινότητα Μεσιανού
724

Δαφνοχώριον
43

Λεβεντοχώριον
273

Μεσιανόν
128

Παλαιόν Γυναικόκαστρον
280

Τοπική Κοινότητα Σταυροχωρίου
398

Σταυροχώριον
398
1
Τοπική Κοινότητα Χωρυγίου
668

Χωρύγιον
668
1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΡΟΥΣΣΩΝ
4.638

Τοπική Κοινότητα Αγίου Μάρκου
169

Άγιος Αντώνιος
101

Άγιος Μάρκος
68

Τοπική Κοινότητα Αναβρυτού
99

Αναβρυτόν
85

Πλαγιοχώριον
14

Τοπική Κοινότητα Αντιγονείας
288

Αντιγόνεια
109

Γάβρα
69

Μονολίθιον
31

Μυλοχώριον
79

Τοπική Κοινότητα Βάθης
309

Βάθη
309

Τοπική Κοινότητα Γερακαρίου
210

Γερακάριον
168

Παλατιανόν
42

Τοπική Κοινότητα Ελληνικού
114

Ελληνικόν
114

Τοπική Κοινότητα Επταλόφου
360

Επτάλοφος
360
1
Τοπική Κοινότητα Ευκαρπίας
514

Ευκαρπία
514
1
Τοπική Κοινότητα Θεοδοσίων
229

Θεοδόσια
229

Τοπική Κοινότητα Ισώματος
293

Ίσωμα
207

Ριζανά
86

Τοπική Κοινότητα Κάτω Θεοδωρακίου
150

Άνω Θεοδωράκιον
53

Κάτω Θεοδωράκιον
97

Τοπική Κοινότητα Κεντρικού
283

Κεντρικόν
228

Μαυροπλαγιά
45

Πετράδες
10

Τοπική Κοινότητα Κοιλαδίου
258

Καλολίβαδον
12

Κοιλάδιον
91

Χειμαδιόν
155

Τοπική Κοινότητα Κοκκινιάς
136

Κοκκινιά
73

Μελισσουργείον
63

Τοπική Κοινότητα Κορωνούδας
145

Κορωνούδα
145

Τοπική Κοινότητα Ποντοκερασέας
133

Παρόχθιον
50

Ποντοκερασέα
83

Τοπική Κοινότητα Τερπύλλου
692

Διπόταμος
141

Μεταξοχώριον
68

Τέρπυλλος
483
1
Τοπική Κοινότητα Τριποτάμου
54

Διβούνιον
46

Τριπόταμος
8

Τοπική Κοινότητα Φύσκας
202

Κατασκηνώσεις
0

Σπουργίτης
50

Φύσκα
152

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΡΙΩΝ
2.725

Τοπική Κοινότητα Αγίας Παρασκευής
180

Αγία Παρασκευή
180

Τοπική Κοινότητα Μουριών
604

Καβαλλάρης
33

Μουριαί
555
1
Παλαιό Λιθωτό
16

Τοπική Κοινότητα Μυριοφύτου
758

Καλλιρρόη
40

Μυριόφυτον
677
1
Νέον Μυριόφυτον
41

Τοπική Κοινότητα Σταθμού Μουριών
1.183

Αλεξάνδρα
143

Σταθμός Μουριών
1.040
1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ
5.442

Τοπική Κοινότητα Ανθοφύτου
272

Ανθόφυτον
272

Τοπική Κοινότητα Μαυρονερίου
915

Άνω Απόστολοι
267

Μαυρονέριον
535
1
Μέσοι Απόστολοι
113

Τοπική Κοινότητα Μικροκάμπου
731

Μικρόκαμπος
731
1
Τοπική Κοινότητα Νέου Αγιονερίου
1.176

Νέον Αγιονέριον
1.176
1
Τοπική Κοινότητα Νέου Γυναικοκάστρου
1.050

Βακούφιον
16

Κάτω Απόστολοι
408

Κοκάρτζα
48

Νέον Γυναικόκαστρον
578
1
Τοπική Κοινότητα Ξυλοκερατέας
412

Μπακαίικα
25

Ξυλοκερατέα
273

Πικρολίμνη
114

Τοπική Κοινότητα Παλαιού Αγιονερίου
886

Παλαιόν Αγιονέριον
886
1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΕΡΣΟΥ
2.629

Τοπική Κοινότητα Ηλιόλουστου
328

Ηλιόλουστον
328

Τοπική Κοινότητα Μεγάλης Στέρνας
362

Μεγάλη Στέρνα
312

Μιχαλίτσι
14

Σουλτογιανναίικα
36

Τοπική Κοινότητα Πλαγιάς
866

Αγία Κυριακή
108

Κορομηλέα
370

Πλαγιά
388
1
Τοπική Κοινότητα Χέρσου
1.073

Ελευθεροχώριον
126

Ηλιόφωτον
24

Καλίνδρια
109

Χέρσο
814
1
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ (Έδρα: Πολύκαστρον , Ιστορική έδρα: Γουμένισσα )
28.493

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ
5.619

Δημοτική Κοινότητα Αξιουπόλεως
3.049

Αξιούπολη
2.897
5
Πηγή
152

Τοπική Κοινότητα Γοργόπης
872

Γοργόπη
872
1
Τοπική Κοινότητα Ειδομένης
309

Δογάνης
38

Ειδομένη
154

Χαμηλόν
117

Τοπική Κοινότητα Πλαγιών
224

Πλάγια
224

Τοπική Κοινότητα Ρυζιών
780

Βαλτοτόπιον
215

Καμποχώριον
176

Ρύζια
389
1
Τοπική Κοινότητα Σκρα
234

Κούπα
47

Σκρα
187

Τοπική Κοινότητα Φανού
151

Φανός
151

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ
6.130

Δημοτική Κοινότητα Γουμένισσας
3.609

Γουμένισσα
3.609
3
Τοπική Κοινότητα Γρίβας
770

Γρίβα
770
1
Τοπική Κοινότητα Κάρπης
369

Κάρπη
369

Τοπική Κοινότητα Καστανερής
180

Καστανερή
180

Τοπική Κοινότητα Πενταλόφου
324

Ομαλόν
121

Πεντάλοφον
203

Τοπική Κοινότητα Στάθης
398

Στάθης
398

Τοπική Κοινότητα Φιλυρίας
480

Γερακών
234

Φιλυριά
246
1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΩΠΟΥ
4.518

Δημοτική Κοινότητα Ευρωπού
1.734

Ευρωπός
1.734
1
Τοπική Κοινότητα Αγίου Πέτρου
1.505

Άγιος Πέτρος
1.505
1
Τοπική Κοινότητα Μεσιάς
226

Μεσιά
226

Τοπική Κοινότητα Πολυπέτρου
425

Πολύπετρον
425
1
Τοπική Κοινότητα Τούμπας
628

Τούμπα
628
1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΙΒΑΔΙΩΝ
404

Τοπική Κοινότητα Λιβαδίων
404

Λιβάδια
404

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ
11.822

Δημοτική Κοινότητα Πολυκάστρου
7.065

Κουλιναίικα
0

Λατομείον
1

Πολύκαστρον
7.064
7
Τοπική Κοινότητα Αξιοχωρίου
313

Αξιοχώριον
303

Νέον Σιράκιον
10

Τοπική Κοινότητα Άσπρου
774

Άσπρος
774
1
Τοπική Κοινότητα Βαφιοχωρίου
687

Βαλτούδιον
27

Βαφιοχώριον
603
1
Κοτύλη
16

Ξηρόλακκος
18

Χερσοτόπιον
23

Τοπική Κοινότητα Ειρηνικού
63

Ειρηνικόν
63

Τοπική Κοινότητα Ευζώνων
919

Εύζωνοι
331
1
Μεταμόρφωσις
206

Πλατανιά
382

Τσολιάδες
0

Τοπική Κοινότητα Κορώνας
44

Κορώνα
44

Τοπική Κοινότητα Λιμνοτόπου
280

Λιμνότοπος
58

Νέα Καβάλα
140

Σιταριά
82

Χρυσόκαμπος
0

Τοπική Κοινότητα Μικρού Δάσους
400

Μικρόν Δάσος
400

Τοπική Κοινότητα Πευκοδάσους
577

Πευκοδάσος
577
1
Τοπική Κοινότητα Ποντοηρακλείας
700

Κάστρον
8

Ποντοηράκλεια
692
1

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ιδιοχείρως ή ηλεκτρονικά στο e-mail της Υπηρεσίας: ygeias pronoias@kilkis.gr και της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς info@kilkis.gr
εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του μηνός Φεβρουαρίου 2015. 

Σχετικά με τη σειρά προτίμησης μεταξύ φαρμακοποιών, που επέδωσαν αίτηση για την συγκεκριμένη θέση την ίδια ημέρα, είναι σε ισχύ οι διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.1963/1991 «Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων της φαρμακευτικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 138/Α/20-09-1991). 

Οι αιτήσεις που υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε ημέρα αργίας, πρωτοκολλούνται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Οι αιτήσεις που υποβάλλονται ηλεκτρονικά πέραν του ωραρίου εργασίας, ήτοι μετά την15:00μμ, πρωτοκολλούνται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην υπάλληλο της Υπηρεσίας Αικατερίνη Δεληκύρου (τηλ: 2341353609).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου