Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου 2014

Τα συνολικά κενά Εκπαιδευτικών στα Γυμνάσια και Λύκεια, με βάση τα στοιχεία των ΔΙ.Δ.Ε.

Γράφει ο  Ιωάννης Κ. Λιναρδάκης
Πίνακες με τα λειτουργικά κενά Εκπαιδευτικών στα Γυμνάσια και Λύκεια, πλήρους και μειωμένου ωραρίου, μετά και τις τελευταίες προσλήψεις αναπληρωτών, είναι 853 πλήρους και 262 μειωμένου ωραρίου.
Το Υπουργείο συνεπώς, την ώρα που έχουν εξαντληθεί οι αρχικές πιστώσεις καλείται να καλύψει άμεσα 1115 κενά!
Την ίδια στιγμή τα κενά των ειδικοτήτων στην Πρωτοβάθμια είναι πάνω από 1500!

Αναζητούνται, πιθανώς νέες πιστώσεις από τις άδειες άνευ αποδοχών, από το ΕΣΠΑ ή και από το ΠΔΕ. Στην πράξη θα φανεί αν κάτι τέτοιο είναι εφικτό να πραγματοποιηθεί άμεσα!

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ - ΠΛΗΡΟΥΣ ΔΕ01.10 --
ΔΕ01.11 --
ΠΕ01.00 63
ΠΕ02.00 78
ΠΕ03.00 21
ΠΕ04.01 37
ΠΕ04.02 14
ΠΕ04.03 --
ΠΕ04.04 23
ΠΕ04.05 6
ΠΕ05.00 14
ΠΕ06.00 70
ΠΕ07.00 33
ΠΕ08.00 71
ΠΕ09.00 51
ΠΕ10.00 26
ΠΕ11.00 12
ΠΕ12.01 3
ΠΕ12.04 14
ΠΕ12.05 9
ΠΕ12.06 2
ΠΕ13.00 12
ΠΕ14.04 52
ΠΕ15.00 17
ΠΕ16.01 68
ΠΕ16.02 --
ΠΕ17.01 9
ΠΕ17.02 21
ΠΕ17.03 14
ΠΕ17.04 8
ΠΕ 18.02 12
ΠΕ18.08 1
ΠΕ18.12 12
ΠΕ18.18 9
ΠΕ18.23 9
ΠΕ18.31 --
ΠΕ18.36 8
ΠΕ19.00 54
ΤΕ01.02 --

Τα λειτουργικά κενά μειωμένου ωραρίου είναι τα εξής:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ - ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΔΕ01.10 --
ΔΕ01.11 --
ΠΕ01.00 19
ΠΕ02.00 17
ΠΕ03.00 7
ΠΕ04.01 11
ΠΕ04.02 2
ΠΕ04.03 --
ΠΕ04.04 15
ΠΕ04.05 2
ΠΕ05.00 6
ΠΕ06.00 26
ΠΕ07.00 17
ΠΕ08.00 34
ΠΕ09.00 15
ΠΕ10.00 3
ΠΕ11.00 9
ΠΕ12.01 --
ΠΕ12.04 --
ΠΕ12.05 --
ΠΕ12.06 1
ΠΕ13.00 2
ΠΕ14.04 11
ΠΕ15.00 7
ΠΕ16.01 25
ΠΕ16.02 2
ΠΕ17.01 --
ΠΕ17.02 6
ΠΕ17.03 5
ΠΕ17.04 1
ΠΕ18.02 4
ΠΕ18.12 2
ΠΕ18.18 1
ΠΕ18.23 --
ΠΕ32.00 --
ΠΕ18.36 --
ΠΕ19.00 10
ΤΕ01.02 --

* Ιωάννης Κ. Λιναρδάκης,
Υπεύθυνος Γραφείου Σχολικών Δραστηριοτήτων,
Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς,
ΜΕΛΟΣ ΔΑΚΕ Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
Μ.Sc., Σχολική Ψυχολογία – Διαχείριση Κρίσεων στην Εκπαίδευση,
Μ.Sc., Διοίκηση των Σχολικών Μονάδων – MUNDIS.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου