Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου 2014

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παιονίας
Καλείστε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Παιονίας «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗΣ», την 24η Νοεμβρίου 2014 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 13.30, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:α/α
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1
Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων.
2
Απευθείας ανάθεση του έργου «Διαμόρφωση πλατείας οικ. ΣΚΡΑ» προϋπ/σμού 2.999,97,00 ευρώ (ΣΑΤΑ).
3
Απευθείας ανάθεση του έργου «Αποκατάσταση δρόμου οικισμού Κούπας (2.000), Τ.Κ. Σκρα (2.000) και συντήρηση δικτύου ομβρίων (3.000) (2013)» προϋπ/σμού 12.000,00 ευρώ (ΣΑΤΑ).
4
Έγκριση πρακτικού πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια δύο (2) απορριμματοφόρων».
5
Αποδοχή αιτήσεων για έγκριση υπαγωγής σε ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 του ν.4257/2014.
6
Απευθείας ανάθεση σε δικηγόρο (παροχή γνωμοδοτήσεων).
7
Καθορισμός όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού του έργου «Ασφαλτοστρώσεις - - Τσιμεντοστρώσεις οδών Δημοτικής Ενότητας Αξιούπολης 2014» (Αφορά ασφαλτοστρώσεις δρόμων Αξιούπολης: 12.000,00 ευρώ, τσιμεντοστρώσεις Τ.Κ. Πλαγίων: 3.700,00 ευρώ, τσιμεντοστρώσεις Τ.Κ. Φανού: 2.500,00 ευρώ και τσιμεντοστρώσεις οικισμού Κούπας: 800,00 ευρώ).
8
Καθορισμός όρων διακήρυξης εκποίησης κινητής περιουσίας του Δήμου Παιονίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου