Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου 2014

2.500 εκατομμύρια για την Ενισχυτική Διδασκαλία

Γράφει ο Ιωάννης Κ. Λιναρδάκης*
Η οργάνωση του προγράμματος της Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης (Π.Δ.Σ.) στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) αποτελεί παρέμβαση που απορρέει από τις προτεραιότητες της αναπτυξιακής πολιτικής του Υ.ΠΑΙ.Θ. περί αναβάθμισης της ποιότητας της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και μείωση των ποσοστών πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου.
Συνεπώς, σκοπός του προγράμματος της Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης (Π.Δ.Σ.) στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) είναι η μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και η βελτίωση της απόδοσης των μαθητών με απώτερο στόχο να αυξήσουν τις πιθανότητες πρόσβασής τους στην ανώτατη εκπαίδευση.

Με τη λειτουργία της Π.Δ.Σ. δημιουργούνται συνθήκες πρόληψης και θεραπείας του κοινωνικού αποκλεισμού και αναβάθμιση της ποιότητας της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Η προκηρυσσόμενη Πράξη αφορά στην παρακολούθηση αυτοτελούς υποστηρικτικού προγράμματος διδασκαλίας από ομάδες μαθητών των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) που έχουν κενά ή προβλήματα μάθησης κατά το σχολικό έτος 2014-2015 σε σχολικές μονάδες των οκτώ Περιφερειών Σύγκλισης του 1ου Άξονα Προτεραιότητας του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και σκοπεύει:

• στη διδακτική και παιδαγωγική ενίσχυση των αδύνατων μαθητών προκειμένου να είναι σε θέση χωρίς επιπλέον δαπάνες σε συμπληρωματικά εξωσχολικά μαθήματα να αυξήσουν τις πιθανότητες πρόσβασής τους στην ανώτατη εκπαίδευση,

• στη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, η οποία παρουσιάζει τα υψηλότερα ποσοστά στην Επαγγελματική Εκπαίδευση,

• στη βελτίωση της απόδοσης των μαθητών,

• στην ενίσχυση της πρόσβασης και συμμετοχής όλων στο εκπαιδευτικό σύστημα,

• στη βελτίωση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος.

Η Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) θα παρέχεται στα μαθήματα Γλωσσική Διδασκαλία και Μαθηματικά όλων των τάξεων καθώς και στα μαθήματα ειδικότητας.

Η οργάνωση και λειτουργία των προγραμμάτων Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης

καθορίζονται βάσει Υπουργικής Απόφασης του Υ.ΠΑΙ.Θ.- ΑΔΑ: 7Π959-Ψ9Φ.


*Ιωάννης Κ. Λιναρδάκης,Υπεύθυνος Γραφείου Σχολικών Δραστηριοτήτων,
Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς,
ΜΕΛΟΣ ΔΑΚΕ Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
Μ.Sc., Σχολική Ψυχολογία – Διαχείριση Κρίσεων στην Εκπαίδευση,
Μ.Sc., Διοίκηση των Σχολικών Μονάδων – MUNDIS.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου