Παρασκευή, 6 Δεκεμβρίου 2013

Επιδοτούμενη κατάρτιση VOUCHER για 1.300 ανέργους της υγείας

Επιδοτούμενη επαγγελματική κατάρτιση 1.300 ανέργων επαγγελματιών υγείας προβλέπει πρόγραμμα του υπουργείου Υγείας που θα υλοποιηθεί μέχρι τις 31 Μαρτίου 2015 σε συνεργασία με δημόσια νοσοκομεία με τη διαδικασία απόκτησης της «επιταγής» κατάρτισης.
Προβλέπει
¨ θεωρητική κατάρτιση στο ΚΕΚ 240 ωρών (περίπου 2 μήνες) και

¨ πρακτική άσκηση σε δημόσια νοσοκομεία διάρ­κειας 960 ωρών, η οποία δεν θα υπερβαίνει τους 7 μήνες.

Μέσω του Προγράμματος υπολογίζονται να ωφεληθούν 1.300 απόφοιτοι ΑΕΙ και ΤΕΙ.

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή ομογενείς ή υπήκοοι τρίτων χωρών με δικαίωμα νόμιμης διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας, επαγγελματίες υγείας (ιατροί, νοσηλευτές, λοιπό οικονομικό-διοικητικό προσωπικό νοσοκομείων, τεχνικοί Πληροφορικής και διάφορες ειδικότητες παραϊατρικών επαγγελμάτων), εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, ανεξάρτητα από το εάν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι. 

Οι πτυχιούχοι ΑΕΙ κάτοχοι άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, ασφαλισμένοι ή μη σε οικεία ασφαλιστικά ταμεία, που δεν ασκούν ελεύθερο ή άλλο επάγγελμα, πρέπει επίσης να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα απόκτησης του voucher κατάρτισης μετά από εγγραφή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμματος στο http://www.voucher.gov.gr

Οι δικαιούχοι θα επιλεγούν βάσει κριτηρίων, με τη μορφή μοριοδότησης, που είναι:

- Η οικογενειακή κατάσταση.

- Το ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό οικονομικού έτους 2013, (έως 8.000, από 8.000-12.000 από 12.000-15.000 και από 15.000 € και άνω).

- Ο χρόνος ανεργίας, (μέχρι 12 μήνες και από 12 μήνες και πάνω).

- Η ηλικία (άνεργοι μέχρι 29 ετών θα μοριοδοτηθούν υψηλότερα).

Η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής ξεκινάει από τη Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου και λήγει την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 24.00.

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ

Οι ωφελούμενοι θα λάβουν μία «Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας» οικονομικής αξίας 12.000 €, η οποίο αντιστοιχεί στη λήψη υπηρεσιών κατάρτισης (θεωρία και πρακτική) αλλά και συμβουλευτικής καθοδήγησης και υποστήριξης των ωφελουμένων, από τους παρόχους κατάρτισης.

¨ Το επίδομα θεωρητικής κατάρτισης για κάθε καταρτιζόμενο ανέρχεται συνολικά σε 1.440 € (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων).

¨ Το επίδομα πρακτικής άσκησης για κάθε καταρτιζόμενο ανέρχεται συνολικά σε 5.760 € (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων).

Το συνολικό εκπαιδευτικό επίδομα (θεωρητικής και πρακτικής άσκησης) κάθε καταρτιζομένου, συνολικά ανέρχεται σε 7.200 € (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων).

Η επιταγή θα δοθεί σε 2 δόσεις.

Το Πρόγραμμα, χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους και από πόρους του ΕΣΠΑ, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού», από τους διαθέσιμους πόρους για τον τομέα Υγείας.
Εκδηλώστε ενδιαφέρον για τμήματα στην
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΚΙΛΚΙΣ Μ.ΕΠΕ
σε Κιλκίς, Θεσσαλονίκη και Πολύκαστρο, 
προκειμένου να καταγραφεί το ενδιαφέρον συμμετοχής σας στο πρόγραμμα και να σας ενημερώνουμε εγκαίρως για κάθε χρήσιμη πληροφορία, 
χωρίς απολύτως καμία δέσμευση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου