Τρίτη, 17 Σεπτεμβρίου 2013

Ανακοίνωση για την προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών

Ανακοινώνεται ότι έχουν δημοσιευτεί οι οριστικοποιημένες καταστάσεις με τις τελικές κατατάξεις των αιτούντων στη δράση 2.1 «Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών», της παράτασης καθώς και των νέων εντάξεων της δράσης.
Οι καταστάσεις αυτές έχουν αποσταλεί προς ανάρτηση στους δήμους του νομού και έχουν αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Κιλκίς και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της περιφερειακής ενότητας www.kilkis .pkm.cov.gr

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής -ΠΕ Κιλκίς , Ανδρέα Παπανδρέου 3 , 1ος όροφος , Τηλ. 234135113-115-123-126 Ηλ. δ/νση : u12910@minagric.gr , u12911@minagric.gr , u12917@minagric.gr , u12922@minagric.gr )


Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου