Δευτέρα, 5 Αυγούστου 2013

Επιδότηση για Αντιχαλαζικό δίχτυ και Αντιβρόχινες μεμβράνες για Αμπέλι και Κεράσια

Σύμφωνα με την απόφαση 88/23-7-2013 του Δ.Σ του ΕΛΓΑ καθορίζονται τα μέτρα του Προγράμματος Ενεργητικής Προστασίας για το έτος 2013.
Το πρόγραμμα καλύπτει:
- την αγορά υλικών και εγκατάσταση συστημάτων προστασίας αγροτικών καλλιεργειών από το χαλάζι. (Αντιχαλαζικό δίχτυ)
- την αγορά υλικών και εγκατάσταση συστημάτων προστασίας καλλιέργειας Κερασιάς και Αμπέλου από το χαλάζι και την βροχή(Αντιχαλαζικό δίχτυ και Αντιβρόχινη Μεμβράνη).
- Την αγορά και εγκατάσταση ηλεκτρικών αντιπαγετικών ανεμιστήρων.

Δικαιούχοι είναι
· Φυσικά πρόσωπα (μη συνταξιούχοι) ασφαλιστικά ενήμεροι που καλλιεργούν μηλοειδή, πυρηνόκαρπα, ακτινίδια, ρόδια  και αμπελοειδή.

· Αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις και αναγνωρισμένες ομάδες παραγωγών .

Ποσά επιχορήγησης
Το ποσοστό επιχορήγησης του μέτρου ανέρχεται στο 60% της επιλέξιμης δαπάνης.

Στα αντιχαλαζικά δίχτυα ανά στρέμμα κάλυψης
· για τα Αμπέλια με κόστος εγκατάστασης από 1.700 μέχρι 2.100 ευρώ ανάλογα με τις αποστάσεις φύτευσης το ποσό επιχορήγησης θα είναι από 1.020 μέχρι 1.260 ευρώ.

· στα Μηλοειδή – Πυρηνόκαρπα με κόστος εγκατάστασης από 2.400 μέχρι 2.700 ευρώ ανάλογα με τις αποστάσεις φύτευσης το ποσό επιχορήγησης θα είναι από 1.440 μέχρι 1.620 ευρώ.

· στα Ρόδια με κόστος εγκατάστασης 2.100 ευρώ το ποσό επιχορήγησης θα είναι 1.260 ευρώ.

Στο πρόγραμμα του 2013 καλύπτονται για πρώτη φορά και οι δαπάνες εγκατάστασης αντιβρόχινης μεμβράνης και στην καλλιέργεια Αμπέλου.

Προστασία της καλλιέργειας Αμπελιού και Κερασιάς από το Χαλάζι και την Βροχή (συνδυαστική εγκατάσταση)

· για τα Αμπέλια με κόστος συνδυαστικής εγκατάστασης 3.300 ευρώ το ποσό επιχορήγησης θα είναι 1.980 ευρώ.

· στα Κεράσια με κόστος εγκατάστασης 3.700 ευρώ το ποσό επιχορήγησης θα είναι από 2.220 ευρώ.

Αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου 2013 στο αρμόδιο υποκατάστημα ΕΛ.Γ.Α

Υποκ/μα ΕΛ.Γ.Α Θεσσαλονίκης , Μοναστηρίου 104, 56110, Αμπελόκηποι Θεσ/νίκης
Τηλ:2310 508828, 508835, 508829 , hp34@elga.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου