Παρασκευή, 19 Ιουλίου 2013

Συνεδριάζει στις 24 Ιουλίου 2013 το Δημοτικό Συμβούλιο Κιλκίς

Σας προσκαλούμε να έρθετε στην δημόσια Tακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα, στις 24 Ιουλίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00, για συζήτηση και απόφαση για τα εξής θέματα Η/Δ:Θέμα 1ο
Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Κιλκίς και των ΝΠΔΔ "Οργανισμός Πολιτισμού Νέας Γενιάς και Αθλητισμού" (ΟΠΟΝΓΑ) & "Οργανισμού Αθλητισμού Περιβάλλοντος και Παιδικών Σταθμών"
Θέμα 2ο
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου '' Εγκατάσταση στέγης στο Κέντρο Στήριξης Ατόμων με Αναπηρίες του Δήμου Κιλκίς"
Θέμα 3ο
Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου : Πλακόστρωση πεζοδρομίου Κεντρικής οδού οικισμού Χωρυγίου και κεντρικής οδού εξόδου προς Κιλκίς οικισμού Σταυροχωρίου
Θέμα 4ο
Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου: Ασφαλτοστρώσεις κρασπεδώσεις και αποκαταστάσεις φθορών οδοστρωμάτων στην ΔΕ Γαλλικού αριθμ. μελ. Μ 4/2013
Θέμα 5ο
Έγκριση 2ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου: Αποχέτευση οικισμού Κορυφής-Β΄ φάση (νύν Δημοτική Ενότητα Δοϊράνης Δήμου Κιλκίς) αριθμ. μελ. 53/2011
Θέμα 6ο
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου : "Κατασκευή προστατευτικής κρέμασης σε Δημοτικό κτίριο Ανθοφύτου και κρασπεδώσεις - πλακοστρώσεις σε Ανθόφυτο - Μαυρονέρι"  αριθμ. μελ. μ79/2012
Θέμα 7ο
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: ''Αποπεράτωση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στον οικισμό Ανθοφύτου''  αριθμ. μελ. μ21/2011
Θέμα 8ο
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου : "Ανακαίνιση και επανάχρηση Αυστροελληνικής καπναποθήκης στη πόλη του Κιλκίς"  αριθμ. μελ. Δ39/2010
Θέμα 9ο
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: ''Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων του Δήμου'' αριθμ. μελ. Δ 26/2011
Θέμα 10ο
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: Ολοκλήρωση έργων στα νέα Κοιμητήρια Κιλκίς-Ν. Κιλκίς '' αριθμ. μελ. μ03/2011
Θέμα 11ο
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: Ανάπλαση Β.Δ. εισόδου της πόλης του Κιλκίς
Θέμα 12ο
Έγκριση παράτασης χρόνου περαίωσης για το έργο ''Ασφαλτοστρώσεις και αποκαταστάσεις φθορών οδοστρωμάτων ΔΕ Κιλκίς''
Θέμα 13ο
Έγκριση 2η παράτασης  προθεσμίας περαίωσης του έργου: Πλακόστρωση πεζοδρομίου Κεντρικής οδού οικισμού Χωρυγίου και κεντρικής οδού εξόδου προς Κιλκίς οικισμού Σταυροχωρίου
Θέμα 14ο
Έγκριση 3ης παράτασης τμηματικών προθεσμιών εκτέλεσης του έργου "Αποκατάσταση ΧΤΑ Δήμου Κιλκίς'' Αριθμ. Μελ. Δ 51/2010
Θέμα 15ο
Παραλαβή της μελέτης "μελέτη συνολικής Θεώρησης, αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης και ανάδειξης του οικισμού Πλαγιάς του Δήμου Κιλκίς'' Π/Υ: 6.452,33 €
Θέμα 16ο
Παραλαβή της μελέτης με τίτλο: ''Μελέτη συνολικής θεώρησης, αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης και ανάδειξης του οικισμού Ξυλοκερατιάς του Δήμου Κιλκίς
Θέμα 17ο
Παραλαβή της μελέτης με τίτλο: ''Μελέτη συνολικής θεώρησης, αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης και ανάδειξης του οικισμού Πεδινού  του Δήμου Κιλκίς
Θέμα 18ο
Κάλυψη δαπανών για επέκταση δικτύου ΦΟΠ
Θέμα 19ο
Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων Δήμου Κιλκίς οικονομικού έτους 2013
Θέμα 20ο
Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 27.424,08 € από ΕΣΠΑ της πράξης "Εξοπλισμός ειδικών σχολείων Δήμου Κιλκίς"
Θέμα 21ο
Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 368.000,00 € από ΕΣΠΑ για το έργο ''Ανέγερση νέου 6-Θέσιου Δημοτικού σχολείου Νέας Σάντας
Θέμα 22ο
Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 300.000,00 € από ΕΣΠΑ για το έργο ''Αποκατάσταση ΧΤΑ Δήμου Κιλκίς''
Θέμα 23ο
Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 350.000,00 € για το έργο '' Ανάπλαση Ιστορικού Κέντρου Κιλκίς''
Θέμα 24ο
Καθορισμός ύψους εισιτηρίου στο 15ο  Διεθνές Φεστιβάλ Κουκλοθεάτρου.
Θέμα 25ο
Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας "Προμήθεια εξοπλισμού Αυστροελληνικής Καπναποθήκης στην πόλη του Κιλκίς''  υποέργου 2 της πράξης 335870 "Ανακαίνιση και επανάχρηση Αυστροελληνικής Καπναποθήκης στην πόλη του Κιλκίς'' αριθμ. μελ.Δ53/2010 Π/Υ 74.041,63 € χρηματοδότηση ΕΣΠΑ
Θέμα 26ο
Απευθείας ανάθεση με διαπραγμάτευση για την προμήθεια υγρών καυσίμων Θέρμανσης - Κίνησης και βενζίνης , έτους 2013 για λογαριασμό του ΝΠΔΔ ''Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Παιδικών - Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Κιλκίς αριθμ. μελ. Π 13/2013 Π/Υ 97.978,17 € χρηματοδότηση Εσοδα Νομικού Προσώπου
Θέμα 27ο
Απευθείας ανάθεση με διαπραγμάτευση για την προμήθεια Υγρών Καυσίμων Κίνησης - Θέρμανσης του Δήμου Κιλκίς έτους 2013 αριθμ. μελ. Π8/2013, Π/Υ 499.793,75 €  χρηματοδότηση Δημοτικά Έσοδα
Θέμα 28ο
Απευθείας ανάθεση με διαπραγμάτευση για την προμήθεια Υγρών καυσίμων θέρμανσης της Σχολικής Επιτροπής Β΄ θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κιλκίς έτους 2013 αριθμ. μελ. 2/2013 Π/Υ 149.053,86 € χρηματοδότηση Έσοδα Σχολικής Επιτροπής Β΄θμίας Εκπαίδευσης
Θέμα 29ο
Απευθείας ανάθεση για την καθαριότητα των δημοτικών κτιρίων έτους 2013 αριθμ. μελ. Πκαθ/16-01-2013 Π/Υ 24.100,00 € χρηματοδότηση  Δημοτικά Έσοδα
Θέμα 30ο
Απευθείας ανάθεση για την συντήρηση φωτεινών σηματοδοτών του Δήμου Κιλκίς αριθμ. μελ. Ε6/2013 Π/Υ 15.000,00 € χρηματοδότηση Δημοτικά Έσοδα
Θέμα 31ο
Απευθείας ανάθεση για την ''Παροχή υπηρεσιών ενοικίασης εξοπλισμού φωτισμού και ήχου για το 15ο Διεθνές Φεστιβάλ κουκλοθέατρου & παντομίμας Κιλκίς'' αριθμ. μελ. 27/2013
Θέμα 32ο
Διαγραφή χρεών
Θέμα 33ο
Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντα ποσά
Θέμα 34ο
 Έγκριση συνδρομής του Δήμου Κιλκίς σε Ηλεκτρονικές Βάσεις Δεδομένων (''Σ. Καραγιλάνης μ.ΕΠΕ'', Νομοτέλεια)
Θέμα 35ο
Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή
Θέμα 36ο
Επιχορήγηση Πολιτιστικών - Αθλητικών Συλλόγων Δήμου Κιλκίς για κάλυψη εκδηλώσεών τους
Θέμα 37ο
Ακύρωση Άδειας Παραγωγού Λαϊκών Αγορών
Θέμα 38ο
Ανάκληση άδειας λειτουργίας καταστήματος
Θέμα 39ο
Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Κιλκίς στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΙ.ΒΙ.ΠΕ.Κ.) Α.Ε.
Θέμα 40ο
Ορισμός μελών για συγκρότηση επιτροπής για την απομάκρυνση μη νόμιμα εκτρεφόμενων ζώων του άρθρου 8 του Ν 1590/1986 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 12 του άρθρου 11 του Ν. 2307/1995
Θέμα 41ο
Έγκριση παράδοσης - μεταβίβασης παγίων περιουσιακών στοιχείων του Δήμου Κιλκίς, στην Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμου Κιλκίς (ΔΕΥΑΚ)
Θέμα 42ο
Διοικητική αποβολή από ακίνητο ιδιοκτησίας Δήμου Κιλκίς
Θέμα 43ο
Αποδοχή παραίτησης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ "Οργανισμός Πολιτισμού Νέας Γενιάς & Αθλητισμού του Δήμου Κιλκίς'' και αντικατάσταση αυτού
Θέμα 44ο
Τροποποίηση Κανονισμού λειτουργίας νέων Κοιμητηρίων της πόλης του Κιλκίς
Θέμα 45ο
Καθορισμός χώρου , χρόνου  διεξαγωγής της Εμποροπανήγυρης Κιλκίς έτους 2013
Θέμα 46ο
Έγκριση αντιπυρικού σχεδιασμού έτους 2013
Θέμα 47ο
Γνωμοδότηση για την διέλευση αγωγού TAP:Διασταυρώσεις με Ρέματα, Αρδευτικά κανάλια, ασφαλτόδρομους, χωματόδρομους
Θέμα 48ο
Συναίνεση για ανάθεση των εργασιών μεταφύτευσης στο Δημοτικό πάρκο- κήπο της πόλης του Κιλκίς σε εργοληπτική επιχείρηση
Θέμα 49ο
Τροποποίηση του ορίου του Ρυμοτομικού Σχεδίου του οικισμού Λαοδηκηνού, ώστε να εξαιρεθεί απ΄ αυτό δασική έκταση
Θέμα 50ο
Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Α΄ θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κιλκίς οικονομικού έτους 2012
Θέμα 51ο
Σύσταση κριτικής επιτροπής για τον Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Ιδεών ''Δημιουργία & Ανάκτηση Κοινοχρήστων και Κοινωφελών Χώρων και ανάδειξη Μετώπων - οδών και κόμβων στην αστική περιοχή του Δήμου Κιλκίς
Θέμα 52ο
Έγκριση της υπ. αριθμ. 42/2013 απόφασης του ΔΣ της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Κιλκίς (ΚΔΕΚ) περί ενεχυρίασης εγγυητικής επιστολής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου