Τετάρτη, 5 Ιουνίου 2013

Τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας

Τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 6 Ιουνίου 2013, στις 13:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης (Βασ. Όλγας 198, Θεσσαλονίκη), με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ1. Επερώτηση της Παράταξης “ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ-ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ” με θέμα: “Η μονάδα κατεργασίας αποβλήτων της βιομηχανικής περιοχής Θεσσαλονίκης (Σίνδος).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΘΕΜΑ 1ο:Έγκριση 2ης Πρότασης Πολιτικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για τη συν-διαμόρφωση του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης (ΣΕΣ) της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020
Εισηγητής: Απόστολος Γ. Τζιτζικώστας, Περιφερειάρχης Π.Κ.Μ.

ΘΕΜΑ 2ο: 6η Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013.
Εισηγήτρια: Aθηνά Αηδονά-Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.

ΘΕΜΑ 3ο: Τροποποίηση της αριθμ. 418/13-12-2012 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας, για την παράταση περσινών συμβάσεων μεταφοράς μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης Π.Ε. Σερρών για το σχολικό έτος 2012-2013 κατόπιν διαδικασίας διαπραγμάτευσης.
Εισηγητές: 1. Aθηνά Αηδονά-Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.
2. Ιωάννης Μωυσιάδης , Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση Θέσπισης Πάγιων Χορηγημάτων Καθαριότητας ΠΕ Πέλλας για το χρονικό διάστημα από 01/04/2013 έως 31/12/2013 (ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ)
Εισηγητές: 1. Aθηνά Αηδονά-Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.
2. Θεόδωρος Θεοδωρίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πέλλας

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση δαπάνης για πάγιο κατ΄ αποκοπή χορήγημα καθαριότητας Γραφείων ΠΕ Ημαθίας και Διευθύνσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για το έτος 2013 στον φορέα 0721 ΚΑΕ 1232. (ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ)
Εισηγητές: 1. Aθηνά Αηδονά-Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.

2. Κωνσταντίνος Καραπαναγιωτίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας.
ΘΕΜΑ 6ο : Σύναψη προγραμματικής σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης.
Εισηγήτρια: Σοφία Μαυρίδου, Τομεακή Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού, Παιδείας & Αθλητισμού ΠΚΜ.

ΘΕΜΑ 7o: Παροχή εξουσιοδότησης στη Γενική Συνέλευση του ΚΕ.ΠΟ.ΘΕ., για λήψη απόφασης διαχειριστικού ελέγχου στο Κέντρο Πολιτισμού της Π.Κ.Μ.
Εισηγητής: Σοφία Μαυρίδου, Τομεακή Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού, Παιδείας & Αθλητισμού ΠΚΜ.

ΘΕΜΑ 8o:Έγκριση που αφορά τον τρόπο δημοπράτησης έργων Π.Ε. Ημαθίας.
Εισηγητής: Κωνσταντίνος Καραπαναγιωτίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας

ΘΕΜΑ 9o: Επανεξέταση της υπόθεσης της κας Στεργιανής Δραμπάζης (σχετ. οι υπ’ άριθμ.180/02-06-2011, 210/23-06-2011 και 181/26-04-2012 αποφάσεις Π.Σ.Κ.Μ.)
Εισηγητής: Ιωάννης Μωυσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών

ΘΕΜΑ 10o: Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου “Συνδέσεις Εγνατίας με οδικό δίκτυο Κόμβος Γερακαρούς- Αγ. Πρόδρομος (Μελέτη κατά τμήματα)” .
Εισηγητής: Θεοφάνης Παπάς, Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων.

ΘΕΜΑ 11o:Έγκριση δικαιολόγησης απουσιών από συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας του Περιφερειακού Συμβούλου Νικόλαου Παπανικολάου (11η/11-04-2013, 12η/25-04-2013, 13η/23-05-2013).
Εισηγητής: Αντώνιος Μπάμιατζης, Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Κ.Μ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου