Τρίτη, 5 Μαρτίου 2013

«Υποχρεωτικά καλλιεργητικά μέτρα για την αντιμετώπιση του επιβλαβούς εντόμου Diabrotica virgifera Le Conte»

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Κιλκίς ανακοινώνει ότι σε εφαρμογή της Απόφασης της Επιτροπής 2003/766/ΕΚ., όπως τροποποιήθηκε με τις Αποφάσεις 2006/564/ΕΚ και 2008/644/ΕΚ, και μετά τον εντοπισμό του επιβλαβούς οργανισμού Diabrotica virgifera Le Conte στις εκτάσεις της Π.Κ.Μ. συνεχώς από το 2009, λαμβάνονται περιοριστικά μέτρα για την αποφυγή της εξάπλωσης του εντόμου και την προστασία της καλλιέργειας του αραβοσίτου. 
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 11598/30-11-2011 απόφαση της Υπηρεσίας καθορίστηκαν οι ακόλουθες ζώνες προστασίας:

Α. Προσβεβλημένη Ζώνη, η οποία περιλαμβάνει τις περιοχές, όπου η παρουσία του εντόμου Diabrotica virgifera έχει διαπιστωθεί για δύο συνεχόμενες καλλιεργητικές περιόδους και για την ΠΕ Κιλκίς ορίζεται όλη η έκταση της Π.Ε. Κιλκίς εκτός των αγροτεμαχίων που βρίσκονται σε απόσταση έως και 10 Km από τα σύνορα με τη FYROM.

Στην ανωτέρω ζώνη : - επιτρέπεται η καλλιέργεια αραβοσίτου μόνο μία φορά κατά τη διάρκεια δύο διαδοχικών ετών (1:2), δηλαδή σε χωράφι που έγινε καλλιέργεια αραβοσίτου το 2012, απαγορεύεται η καλλιέργεια αραβοσίτου για το 2013, κοκ. 

- απαγορεύεται η μετακίνηση νωπών φυτών αραβοσίτου ή νωπών μερών αυτών (ενσίρωμα) από το εσωτερικό της ζώνης εκτός αυτής. 

- απαγορεύεται η μετακίνηση εδάφους αγρών σπαρμένων με αραβόσιτο από το εσωτερικό της ζώνης εκτός αυτής. 

- επιβάλλεται η κατάλληλη μεταχείριση στους αγρούς με αραβόσιτο κατά του εντόμου Diabrotica virgifera (χρήση επικαλυμμένου σπόρου –χρήση εντομοκτόνου εδάφους – ψεκασμοί φυλλώματος με εγκεκριμένα Φυτοπροστατευτικά προϊόντα).

Β. Ζώνη Περιστολής η οποία περιλαμβάνει όλα τα αγροτεμάχια που βρίσκονται σε απόσταση έως και 10 Km από τα σύνορα με τη FYROM και προς το εσωτερικό του Νομού.

1. Στην ανωτέρω ζώνη: - επιτρέπεται η καλλιέργεια αραβοσίτου μόνο μία φορά κατά τη διάρκεια δύο διαδοχικών ετών ο αραβόσιτος ( 1:2 ). 

- η συγκομιδή του αραβόσιτου γίνεται μετά την 1η Οκτωβρίου. 

- απαγορεύεται η μετακίνηση νωπών φυτών αραβοσίτου ή νωπών μερών αυτών (ενσίρωμα) από το εσωτερικό της ζώνης εκτός αυτής, παρά μόνο στη προσβεβλημένη ζώνη. 

- απαγορεύεται η μετακίνηση εδάφους αγρών σπαρμένων με αραβόσιτο από το εσωτερικό της ζώνης εκτός αυτής, παρά μόνο στη προσβεβλημένη ζώνη. 

- επιβάλλεται η κατάλληλη μεταχείριση στους αγρούς με αραβόσιτο κατά του εντόμου Diabrotica virgifera (χρήση επικαλυμμένου σπόρου –χρήση εντομοκτόνου εδάφους – ψεκασμοί φυλλώματος με εγκεκριμένα Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα). 

- επιβάλλεται ο καθαρισμός των γεωργικών μηχανημάτων που χρησιμοποιήθηκαν στους σπαρμένους με αραβόσιτο αγρούς (από χώματα και άλλα υλικά) πριν την έξοδό τους από τη ζώνη. 

- επιβάλλεται η εντατική παρακολούθηση της παρουσίας του οργανισμού με τη χρήση κατάλληλων φερομονικών παγίδων.

Η εφαρμογή των παραπάνω μέτρων είναι υποχρεωτική και για τους παραβάτες ισχύουν κυρώσεις που προκύπτουν από τη νομοθεσία (ν.2147/1952 και τις τροποποιήσεις του).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Κιλκίς και στα τηλέφωνα 2341350111 κ. Στεφανίδης Γεώργιος, 2343023923 κα Γρηγοριάδου Αλεξάνδρα και 2341350147 κα Τσούκα Νίκη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου