Τρίτη, 26 Φεβρουαρίου 2013

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας
Τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου στις 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης (Βασ. Όλγας 198, Θεσσαλονίκη), με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1) Επερώτηση της Παράταξης «ΜΕΤΩΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» με θέμα: «Ανάθεση θεματικών αρμοδιοτήτων στους χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες».

2) Επερώτηση της Παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» με θέμα: «H διάσωση των αρχαιοτήτων στο σταθμό Βενιζέλου του Μετρό Θεσσαλονίκης».

3) Επερώτηση της Παράταξης «ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» με θέμα: «Αντικατάσταση του υπ΄αρ. 334α αγροτεμαχίου στον οικισμό Μονολόφου που πολεοδομήθηκε από την πρώην Κοινότητα Μεσαίου και χαρακτηρίσθηκε ως δρόμος και χώρος πρασίνου και παραχώρηση οικοπέδου που κληρώθηκε σε ακτήμονα στον οικισμό Μονολόφου».

4) Επερώτηση της Παράταξης «ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» με θέμα: «Μέτρα αντιμετώπισης της αέριας ρύπανσης – Σταθμοί μέτρησης – ενημέρωση κοινού».

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΘΕΜΑ 1ο: Συγκρότηση Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας σε επίπεδο των Περιφερειακών Ενοτήτων.
Εισηγητής: Απόστολος Τζιτζικώστας, Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας.

ΘΕΜΑ 2ο:Τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το δ΄ τρίμηνο του 2012.
Εισηγητής: Αθηνά Αηδονά-Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.

ΘΕΜΑ 3ο: 1η Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013.
Εισηγητής: Αθηνά Αηδονά-Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.

ΘΕΜΑ 4ο: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών της Π.Ε. Πιερίας.
Εισηγητής: Αθηνά Αηδονά-Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση εκτέλεσης της Πράξης με τίτλο «Βελτίωση υποδομής και Διαπίστευση του Εργαστηρίου Αναφοράς του Τμήματος Παθολογίας Υδρόβιων Οργανισμών και Εθνικού Εργαστηρίου Αναφοράς Ασθενειών Διθύρων Μαλακίων» και του Συμφώνου Αποδοχής των Όρων της απόφασης ένταξης, συνολικού προϋπολογισμού 550.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Εισηγητής: Αθηνά Αηδονά-Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.

ΘΕΜΑ 6ο: Παράταση συμβάσεων μεταφοράς μαθητών Α’θμιας και Β΄θμιας εκπαίδευσης σχολικού έτους 2012-2013.
Εισηγητής: Αθηνά Αηδονά-Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Α’θμιας και Β΄θμιας εκπαίδευσης Ν. Κιλκίς σχολικού έτους 2012-2013 (Τροποποίηση της αρ. 391/20-11-2012 απόφασης Π.Σ.Κ.Μ.).
Εισηγητής: Αθηνά Αηδονά-Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.

ΘΕΜΑ 8ο: Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών Τ.Ε.Ι. στην Π.Ε. Χαλκιδικής.
Εισηγητής: Αθηνά Αηδονά-Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.

ΘΕΜΑ 9ο: Εξουσιοδότηση για υπογραφή επιταγών και εντολών πληρωμής.
Εισηγητής: Αθηνά Αηδονά - Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.

ΘΕΜΑ 10ο: Θέσπιση παγίων κατ’ αποκοπή χορηγημάτων αθαριότητας της Π.Ε. Χαλκιδικής οικονομικού έτους 2013 και ψήφιση πίστωσης.
Εισηγητής: Αθηνά Αηδονά- Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.

ΘΕΜΑ 11ο: Μετατροπή της με αριθ. 22/2001 άδειας επαγγελματία πωλητή Λαϊκών Αγορών.
Εισηγητής: Κωνσταντίνος Καραπαναγιωτίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας.

ΘΕΜΑ 12ο: Ανασυγκρότηση γνωμοδοτικής περιφερειακής επιτροπής Λαϊκών Αγορών του άρθρου 7 παρ. 2 του Ν. 2323/1995.
Εισηγητής: Κωνσταντίνος Καραπαναγιωτίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας.

ΘΕΜΑ 13ο: Διαγραφή από θέσεις των Λαϊκών Αγορών.
Εισηγητής: Κωνσταντίνος Καραπαναγιωτίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση αιτημάτων επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών της Π.Ε. Κιλκίς.
Εισηγητής: Χρήστος Γκουντενούδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Κιλκίς.

ΘΕΜΑ 15ο: Μεταβίβαση, κατάργηση αδειών, υποβοήθηση, συμπλήρωση προϊόντων σε επαγγελματική άδεια και θεώρηση παραγωγικών αδειών λαϊκών αγορών.
Εισηγητής: Θεόδωρος Θεοδωρίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πέλλας.

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση χαρακτηρισμού οδού Κέλλη Π.Ε. Φλώρινας – Παλαιός Άγιος Αθανάσιος Π.Ε. Πέλλας ως επαρχιακό οδικό δίκτυο.
Εισηγητής: Θεόδωρος Θεοδωρίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πέλλας.

ΘΕΜΑ 17ο: Ορισμός εκπροσώπων στη Γνωμοδοτική Επιτροπή για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων και πλοίων, Κεντρικού Λιμεναρχείου Καβάλας.
Εισηγητής: Ιωάννης Μωυσιάδης , Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών.

ΘΕΜΑ 18ο: Ορισμός εκπροσώπων α)στη Γνωμοδοτική Επιτροπή χαρακτηρισμού πολυσύχναστων παραλιών, β) στη Γνωμοδοτική Επιτροπή θαλάσσιων μέσων αναψυχής γ) στη Γνωμοδοτική Επιτροπή για θέματα ανέλκυσης, ναυαγίων και πλοίων, Λιμεναρχείου Ιερισσού.
Εισηγητής: Ιωάννης Μωυσιάδης , Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών.

ΘΕΜΑ 19ο: Συμπλήρωση ως προς το είδος, της αρ. 20/2002 επαγγελματικής άδειας Λαϊκών αγορών της κας Μαυρούδη Αγλαϊας του Αθανασίου ως προς το είδος.
Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής.

ΘΕΜΑ 20ο: Ανάκληση της υπ΄αρ. 29/99 επαγγελματικής άδειας πωλητού λαϊκών αγορών για «Νωπά αλιεύματα» του κ. Πολυχρονιάδη Πέτρου του Αποστόλου, κατοίκου Ν. Καλλικράτειας Χαλκιδικής.
Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου