Τρίτη, 26 Φεβρουαρίου 2013

Σύσκεψη για το ΤΕΙ Κιλκίς στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Κιλκίς

Νέα σύσκεψη για το ζήτημα του παραρτήματος του ΤΕΙ Κιλκίς μετά τις πρόσφατες εξελίξεις που προέκυψαν από το σχέδιο “ΑΘΗΝΑ”, πραγματοποιήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς.
Στη σύσκεψη που συγκάλεσε ο Αντιπεριφερειάρχης Χρ. Γκουντενούδης συμμετείχαν οι βουλευτές Ειρ. Αγαθοπούλου και Θεοδ. Παραστατίδης, ο αντιδήμαρχος Κιλκίς κ. Κ. Παπαδόπουλος, ο Γεν. Δ/ντης της ΑΝ.ΚΙ κ. Π. Πασσαλίδης, η Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Κιλκίς κα. Γ. Κολεσιώτου, η Προϊσταμένη παραρτήματος κα. Ουρ. Παναγιωταλίδου και διδάσκοντες του ΤΕΙ Κιλκίς.

Στη συζήτηση που έγινε κυριάρχησε η επιδίωξη για διατήρηση μέσω της αναβάθμισης του παραρτήματος Κιλκίς του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης με την προσθήκη νέων Τμημάτων με συναφή γνωστικά αντικείμενα. Ύστερα από διεξοδική κατάθεση προτάσεων, αποφασίσθηκε η κωδικοποίησή τους στο παρακάτω κείμενο το οποίο θα υποβληθεί ως τελική πρόταση προς το Υπουργείο Παιδείας, μέσω της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας και του μητρικού Α/ΤΕΙ Θεσσαλονίκης:

“Η Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς στο πλαίσιο της διαβούλευσης του σχεδίου Αθηνά, αφού πρώτα μελέτησε και κατανόησε το σχέδιο και τις προτάσεις του τμήματος Σχεδιασμού & Παραγωγής Ενδυμάτων του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, με έδρα την πόλη μας, το Κιλκίς, προτείνει τα εξής:

Τη συνένωση ομοειδών αντικειμένων με επίκεντρο το Σχεδιασμό (design) μέσα σε μία Σχολή Εφαρμοσμένων τεχνών στο ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας με έδρα το Κιλκίς. Η πρόταση αυτή ισχυροποιείται από τα εξής δεδομένα:

1. Οι νέες κτιριακές εγκαταστάσεις που διατίθενται για τη στέγαση του υπάρχοντος τμήματος θα μπορούσαν να συστεγάσουν και άλλα τμήματα με ελαφρύ εξοπλισμό, αφού διαθέτουν κτίριο διοίκησης με μεγάλη βιβλιοθήκη και εκθεσιακό κέντρο, εξοπλισμένα εργαστήρια και επαρκή αριθμό αιθουσών καθώς και εστία ικανή να σιτίσει μεγάλο αριθμό φοιτητών. Δεσμευόμαστε να δημιουργήσουμε φοιτητική εστία, ικανή να φιλοξενήσει μεγάλο αριθμό φοιτητών που θα έρχονται από μακριά.

2. Τα εργαστήρια Σχεδιασμού είναι εξοπλισμένα με προγράμματα που υπηρετούν το σχεδιασμό συναφών και συμπληρωματικών αντικειμένων.

3. Το ήδη υπάρχον μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό σε συνδυασμό με το έκτακτο προσωπικό που θα προσληφθεί για τις ανάγκες των προγραμμάτων σπουδών θα μπορέσει να καλύψει ένα κύκλο μαθημάτων του ίδιου ή συναφούς αντικειμένου.

4. Το ήδη υπάρχον τμήμα προτιμάται από πολλούς φοιτητές των Βαλκανίων. Μία σχολή με πιο ευρύ αντικείμενο γύρω από το Σχεδιασμό θα μπορούσε να αποτελέσει πόλο έλξης για ακόμη περισσότερους αλλοδαπούς φοιτητές.

5. Ο νέος δρόμος που σχεδιάζεται, θα φέρει ακόμη πιο κοντά στη Θεσσαλονίκη τα αντικείμενα αυτά, το μεγαλύτερο κέντρο Ένδυσης, τα τελευταία χρόνια Γραφιστικής και άλλων περί το Σχεδιασμό αντικειμένων.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, θεωρούμε σημαντικό το υπάρχον τμήμα να παραμείνει με τον τίτλο «Σχεδιασμός και Τεχνολογία Ένδυσης» και να προστεθούν δυο νέα τμήματα με αντικείμενα τη διακόσμηση και τη γραφιστική.”

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου