Παρασκευή, 18 Ιανουαρίου 2013

Τέλος στη θεώρηση βιβλίων και τιμολογίων από την εφορία

Αθεώρητα ή χωρίς ηλεκτρονική σήμανση θα εκδίδονται πλέον όλα τα φορολογικά στοιχεία που επέχουν θέση τιμολογίου σύμφωνα με το νέο Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών ο οποίος ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2013.Το υπουργείο Οικονομικών βάζει τέλος στη θεώρηση βιβλίων και δελτίων παροχής υπηρεσιών για ελεύθερους επαγγελματίες οι οποίοι κόβουν αποδείξεις σε επιχειρήσεις και όχι σε ιδιώτες.
Από την 1η Ιανουαρίου 2013 μπορούν να τηρούν αθεώρητα τα απλογραφικά τους βιβλία ενώ μπορούν να αντικαταστήσουν με αθεώρητα τιμολόγια τα δελτία παροχής υπηρεσιών τους.
Η απαλλαγή από το αναχρονιστικό τρύπημα των βιβλίων και στοιχείων προβλέπεται στις διατάξεις του νέου Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών που ήρθαν να αντικαταστήσουν διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.
Αν και αρχικά σχεδιαζόταν να έχει ευρύτερη εφαρμογή, τελικά η κατάργηση από τις θεωρήσεις περιορίζεται σε συγκεκριμένες κατηγορίες ελεύθερων επαγγελματιών αλλά και σε κάποια πρόσθετα βιβλία, όπως για παράδειγμα τα απλογραφικά βιβλία απογραφών ή το διπλογραφικό μητρώο πάγιων περιουσιακών στοιχείων.

Πηγή ΒΗΜΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου