Παρασκευή, 18 Ιανουαρίου 2013

Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Παιονίας

Καλείστε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Παιονίας «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗΣ», την 24η Ιανουαρίου 2013 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 19.30, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

α/α
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1
Έγκριση προϋπολογισμού & Ετήσιου σχεδίου δράσης οικ. έτους 2013  του «Νομικού προσώπου Υγείας – Πρόνοιας – Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης» Δήμου Παιονίας.
2
Έγκριση προϋπολογισμού & ετήσιου σχεδίου δράσης οικ. έτους 2013 της «Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Παιονίας».
3
Ορισμός ελεγκτών για τη διενέργεια του τακτικού διαχειριστικού ελέγχου της «Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Παιονίας».
4
Έγκριση εργασιών & χορήγηση άδειας εκσκαφής για ανεύρεση κρυμμένου θησαυρού.
5
Παράταση εργασιών του έργου «Μικρά τεχνικά έργα (για τη συλλογή των όμβριων υδάτων και αποκατάσταση φθορών ασφάλτου) Δημ. Κοιν. Πολυκάστρου.
6
Έγκριση της υπ΄ αριθμ.1/2013 απόφασης της Δ.Ε.Υ.Α Παιονίας (Τιμολογιακή Πολιτική).
7
Συγκρότηση επιτροπών Δήμου Παιονίας.
8
Έγκριση προμηθειών Δήμου Παιονίας.
9
Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης της έκθεσης Οικονομικής Επιτροπής εσόδων – εξόδων Δ΄ τριμήνου οικ. έτους 2012.
10
Έγκριση απασχόλησης στελεχιακού δυναμικού του Δήμου Παιονίας για την πράξη «ΣΥΝ-Ενεργείν τοπικά για την καταπολέμηση της ανεργίας στην Π.Ε. Κιλκίς», με αρ. εγκρ. MIS 380401.


   Καλείστε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Παιονίας «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗΣ», την 24η Ιανουαρίου 2013 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 18.00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:


α/α
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1
Έγκριση προϋπολογισμού & ετήσιου προγράμματος δράσης Δήμου Παιονίας οικονομικού έτους 2013.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου