Παρασκευή, 7 Σεπτεμβρίου 2012

Επιστολή Τονικίδη προς κάθε αρμόδιο: "Πάρτε άμεσα πρωτοβουλίες για τα προβλήματα των επιχειρήσεων"

Σε συνέχεια της υπ’ αριθ. 1458/13.07.2012 επιστολής – υπομνήματός μας, με θέμα: «Καλπάζουσα εκτροπή από την νομιμότητα, του συστήματος παροχής και διαχείρισης της εγγύησης του Ελληνικού Δ ημοσίου, προς τα πιστωτικά ιδρύματα, για δάνεια επιχειρήσεων», προς τον Πρωθυπουργό κ. Αντώνιο Σαμαρά  και της αντιστοίχου επιστολής - υπομνήματος των Επιμελητηρίων Καβάλας και Eράμας, υπ’ αριθ. 5891/29.08.2012, με θέμα: «Άμεση αντιμετώπιση των συσσωρευμένων και πιεστικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις σε σχέση με τον δανεισμό τους από τα πιστωτικά ιδρύματα»  και με αφορμή της απαντητικής επιστολής του οικονομικού γραφείου του Πρωθυπουργού προς το Επιμελητήριό μας, υπ’ αριθ. πρωτ. 1ΕΞ/22.08.2012, που υπογράφεται από τον οικονομικό σύμβουλο του Πρωθυπουργού κ. Γιάννη Μουρμούρα, όπου επί λέξει αναφέρεται: «σας διαβεβαιώνω με την παρούσα επιστολή ότι ο Πρωθυπουργός έχει λάβει γνώση του υπ’ αριθμ. 1458/13.07.2012 σχετικού εγγράφου σας και μου έχει αναθέσει προσωπικά να επιμεληθώ του θέματος με τον αρμόδιο Υπουργό κ. Στουρνάρα» και με δεδομένο, ότι, μέχρι σήμερα παρά την συνέχιση και την περαιτέρω όξυνση των θιγέντων εκ μέρους μας (των Επιμελητηρίων και των Συνδέσμων) σοβαρότατων προβλημάτων, δεν έχει υπάρξει εκ μέρους των αρμοδίων πολιτικών και υπηρεσιακών παραγόντων καμία απολύτως αντίδραση:
Παρακαλούμε θερμά να αναλάβετε άμεση πρωτοβουλία για την επίλυση των προβλημάτων που διεξοδικά παρατέθηκαν εκ μέρους μας και την άμεση αρμοδίως προώθηση – υιοθέτηση των λύσεων που εκ μέρους μας αιτιολογημένα προτάθηκαν.
Φρονούμε, χωρίς να θέλουμε να επηρεάσουμε την κρίση σας, ότι, θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμο, η πρωτοβουλία σας αυτή να ξεκινήσει από την αυριανή συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων στην Θεσσαλονίκη
Στην διάθεσή σας πάντα για κάθε διευκρίνιση ή πληροφορία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου