Τρίτη, 4 Σεπτεμβρίου 2012

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ενισχύει την προώθηση των ελληνικών κρασιών σε τρίτες χώρες

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ενισχύει το Εθνικό Πρόγραμμα Στήριξης του Αμπελοοινικού Τομέα 2009-2013, ώστε το ελληνικό κρασί να γίνει πιο ανταγωνιστικό στις αγορές των τρίτων χωρών και να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη των ελληνικών συνεταιριστικών και ιδιωτικών οινοποιητικών επιχειρήσεων.
Στο πλαίσιο αυτό ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Καθηγητής, Αθανάσιος Τσαυτάρης υπέγραψε από κοινού με οινοποιητικές επιχειρήσεις τις προβλεπόμενες συμβάσεις, ώστε να ξεκινήσει άμεσα η υλοποίηση των προγραμμάτων.
Υπεγράφησαν συνολικά 45 υπουργικές αποφάσεις έγκρισης, συνολικού προϋπολογισμού 8 εκατομμυρίων ευρώ. Αναλυτικότερα, για την περίοδο 2012-2013 εγκρίθηκαν 21 προγράμματα που αφορούν νέες υποβολές και 24 που αφορούν ανανεώσεις προγραμμάτων.
Με την εφαρμογή του εν λόγω μέτρου το Υπουργείο, σε συνεργασία με όλους τους φορείς του κλάδου, στοχεύει στην αποτελεσματική διείσδυση και καθιέρωση στην παγκόσμια αγορά των ελληνικών κρασιών, που διαθέτουν «ταυτότητα», ποιότητα συνδεδεμένη με τον τόπο παραγωγής, αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της μεσογειακής διατροφής και ως επάξιοι πρεσβευτές της ελληνικής κουλτούρας μεταφέρουν πολιτισμικά μηνύματα της χώρας μας.
Οι χώρες, όπου κυρίως εξάγονται τα ελληνικά κρασιά, είναι η Ρωσία, η Κίνα, ο Καναδάς, η Ελβετία και η Αυστραλία.
Το συνολικό ποσό της δαπάνης για το χρονικό διάστημα 2010-2013 ανέρχεται σε 36.334.000 ευρώ, εκ των οποίων 11.700.200 € προέρχονται από εθνική συμμετοχή και 18.167.000€ από κοινοτική συμμετοχή. Το μέτρο είναι συγχρηματοδοτούμενο και ενισχύεται κατά 50% από κοινοτικούς πόρους, 30% από εθνικούς και το 20% από τη συμμετοχή των ίδιων των δικαιούχων.
Για την περίοδο 2010-2012 εγκρίθηκαν με υπουργικές αποφάσεις 44 προγράμματα συνολικού προϋπολογισμού 28.334.000 ευρώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου