Τετάρτη, 22 Αυγούστου 2012

500 προσλήψεις κοινωφελούς χαρακτήρα στο νομό ΚΙλκίς

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πεντακοσίων (500) ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα στη Π.Ε. Κιλκίς.  Η Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς ενημερώνει, ότι το ΙΝ.Ε / Γ.Σ.Ε.Ε ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πεντακοσίων (500) ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στο Νομό Κιλκίς, που εντάσσεται στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013.

Στο πλαίσιο του προγράμματος θα απασχοληθεί ανά συμπράττοντα φορέα, ο εξής αριθμός ατόμων: Δήμος Κιλκίς: 200, Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Θεσσαλονίκης «Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» - Παράρτημα σύμφωνα με το Ν. 4025/2011 Οίκος Ευγηρίας & Θεραπευτηρίου Χρόνιων Παθήσεων Κιλκίς: 18, Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς: 48, Δήμος Παιονίας: 200, ΑΜΚΕ – Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης: 34.
Οι ωφελούμενοι της πράξης πρέπει σωρευτικά να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις συμμετοχής:
· να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς ή μετανάστες με δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας και
· να είναι άνεργοι με δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή Αγρότες ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ που δεν διαθέτουν ή δεν δικαιούνται δελτίο ανεργίας και έχουν ατομικό εισόδημα έως και 10.500,00 € το οικονομικό έτος 2010 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1-1-2009 έως 31-12-2009).
Κάθε ωφελούμενος μπορεί να απασχοληθεί σε μία θέση εργασίας έως πέντε (5) μήνες μέσα σε διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Η αμοιβή ορίζεται σε 25 ευρώ ημερησίως και όχι μεγαλύτερη από 625 ευρώ μηνιαίως. Επίσης θα ισχύει ασφαλιστική κάλυψη.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΚΟΧ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, σε συγκεκριμένους χώρους υποδοχής:
· Εργατικό Κέντρο Κιλκίς (Βυζαντίου 1, Τ.Κ. 61100 Κιλκίς). Αρμόδιο πρόσωπο: κα. Νικολαΐδου Ουρανία, ώρες: 09:00, - 13:00 και 17:30 – 19:30 (τηλ.: 23410 27384)
· Εργατικό Κέντρο Κιλκίς – Γραφείο Αξιούπολης (Θεσσαλονίκης 52, Τ.Κ. 61400 Αξιούπολη). Αρμόδιο πρόσωπο: κα. Δαμιανίδου Χριστίνα, ώρες: 09:00 – 13:00 και 17:30 – 20:00 (τηλ.: 23430 32417). είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του Δικαιούχου στην ακόλουθη διεύθυνση: ΙΝ.Ε.-Γ.Σ.Ε.Ε. (για Π.Ε. Κιλκίς) Σ. Πέτρουλα 5, Βέροια, Τ.Κ. 59100,
Υπόψη: κας Σ. Μπαρμπαρούση (τηλ. επικοινωνίας: 2331071890).
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν την πρόσκληση (για αναλυτική περιγραφή θέσεων, ειδικοτήτων, δικαιολογητικών, προϋποθέσεων συμμετοχής, κριτηρίων επιλογής), τα έντυπα των αιτήσεων καθώς και τις «Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης συμμετοχής σε πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)»: α) στα γραφεία του Δικαιούχου στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στην ιστοσελίδα του Δικαιούχου (www.inegsee.gr)· γ) στην ιστοσελίδα του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (www.epanad.gov.gr)· και δ) στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων à Διαγωνισμών Φορέων à Κοινωφελής Εργασία (ΚΟΧ). Επίσης ανάρτηση της προκήρυξης έχει γίνει στα δημοτικά καταστήματα των δήμων που υλοποιείται το πρόγραμμα, σε όλα τα Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ) του ΟΑΕΔ του νομού Κιλκίς στον οποίο υλοποιείται το πρόγραμμα, καθώς και στα γραφεία των συμπραττόντων φορέων.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες, από 22/8/2012 έως 31/8/2012.

Δήλωση Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κιλκίς Την ευαρέσκεια του εκφράζει με δήλωση του, ο Αντιπεριφερειάρχης Κιλκίς κ. Χρήστος Γκουντενούδης, με αφορμή την ευνοϊκή εξέλιξη στο θέμα της εφαρμογής του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας στο νομό.
«Η εξασφάλιση 500 θέσεων εργασίας για ανέργους συμπολίτες μας, συνιστά μια εξαιρετική εξέλιξη στους δύσκολους καιρούς που ζούμε. Η πεντάμηνη, έστω, απασχόληση θα είναι μια πολύτιμη ανάσα για τους ανθρώπους αυτούς. Παράλληλα, η ευνοϊκή αυτή εξέλιξη αποδεικνύει για άλλη μια φορά την μεγάλη σημασία της κοινής και συντονισμένης προσπάθειας όλων των φορέων του νομού. Αυτή η πρακτική θα πρέπει πλέον να εμπεδωθεί και να αποκτήσει μόνιμα χαρακτηριστικά, για το καλό του τόπου μας».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου