Τετάρτη, 7 Μαρτίου 2012

Ανακοίνωση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας σχετικά με τις θέσεις της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας (ΚΕΕΕ) και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ) για τις δημοσιεύσεις των ισολογισμών

Είναι γνωστό ότι στο τεχνικό μνημόνιο στο οποίο έχει συμφωνήσει η χώρα μας με τους εκπροσώπους της τρόικα συμπεριλαμβάνεται η δέσμευση της κατάργησης των δημοσιεύσεων των ισολογισμών των εταιρειών στον έντυπο τύπο. Η πρόβλεψη αυτή, όπως άλλωστε ήταν αναμενόμενο, συνάντησε την ισχυρή αντίδραση των εκδοτικών συγκροτημάτων εφημερίδων πανελλήνιας κυκλοφορίας και των περιφερειακών εφημερίδων. Οι Ενώσεις τους εξέδωσαν σχετικές ανακοινώσεις με τις οποίες δήλωναν την αντίθεσή τους στη ρύθμιση αυτή.
Το ενδιαφέρον είναι ότι στις διαμαρτυρίες τους αυτές μνημονεύουν υποστηρικτική κοινή επιστολή -για τη διατήρηση των δημοσιεύσεων- της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας, του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου και του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών. Αναφέρουν στην κοινή τους επιστολή ότι «οι εφημερίδες σήμερα διαδραματίζουν και θα συνεχίσουν να διαδραματίζουν- ουσιώδη ρόλο στην οικονομική πληροφόρηση. Η κατάργηση της δημοσίευσης των οικονομικών στοιχείων των επιχειρήσεων σ’αυτές θα περιόριζε τον ρόλο αυτό» και συνεχίζουν ότι «δεν έχουν ωριμάσει ευρύτερα οι συνθήκες για διεξοδική δημοσιοποίηση στοιχείων με ανάρτηση στο διαδίκτυο, ενώ στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως οι δημοσιεύσεις οικονομικών καταστάσεων γίνονται με καθυστερήσεις και ταυτόχρονα επιβαρύνουν με επιπλέον κόστος τις επιχειρήσεις».
Όμως ήδη από το έτος 2006 και στα πλαίσια της εξεταζόμενης τότε τροποποίησης του Ν. 2190/1920 η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας με την υπ’ αριθ. πρωτ. 3091/15-9-2006 επιστολή της προς τον τότε υπουργό κ. Σιούφα, απαιτούσε την πλήρη κατάργηση των δημοσιεύσεων και μάλιστα με την ισχυρή επιχειρηματολογία ότι «οι πολλαπλές αυτές δημοσιεύσεις, πέραν της ορθά επιβεβλημένης δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης οδηγούν σε ένα υπέρογκο για την επιχείρηση κόστος», «το συνολικό οικονομικό βάρος είναι εξοντωτικά μεγάλο και εντελώς αδικαιολόγητο».
Επίσης με την από 17-5-2010 επιστολή του προς την τότε υπουργό κ. Κατσέλη ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ κ. Μίχαλος «κατόπιν διαμαρτυριών επιχειρήσεων-μελών του ΕΒΕΑ» ζητά την κατάργηση των δημοσιεύσεων στις τοπικές εφημερίδες σημειώνοντας ότι «θεωρούμε ότι σε μια εποχή όπου η αγορά ασφυκτιά και ο αγώνας για επιβίωση των επιχειρήσεων, σε συνθήκες ιδιαίτερα δύσκολες τη δεδομένη χρονική στιγμή, η συγκεκριμένη διάταξη δεν ωφελεί ούτε αυτές, αλλά, ούτε τους καταναλωτές και θα έπρεπε να επανεξετασθεί» και συνεχίζει ότι «μετά την κατάργηση της υποχρέωσης για δημοσίευση σε τοπικές εφημερίδες και με τη σύσταση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου, οι επιχειρήσεις θα μπορούν να στέλνουν τους ισολογισμούς και τα λοιπά οικονομικά τους στοιχεία στην Κεντρική Υπηρεσία του ΓΕΜΗ που θα τα καταχωρεί σε Διαδικτυακή Πύλη, προκειμένου να είναι διαθέσιμα σε όλους τους ενδιαφερόμενους, όχι εφήμερα αλλά για πολλά χρόνια».
Τα παραπάνω μνημονευόμενα έγγραφα υπογράφουν και τότε και τώρα τα ίδια πρόσωπα, οι Πρόεδροι της ΚΕΕΕ και του ΕΒΕΑ κ. κ. Κασιμάτης και Μίχαλος. Σημειώνουμε ότι υπέρ της κατάργησης των δημοσιεύσεων εκτός από την ΚΕΕΕ και το ΕΒΕΑ, με επί τούτου εκδοθέντα έγγραφά τους τα τελευταία χρόνια έχουν τοποθετηθεί το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά, ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιά, ο Σύνδεσμος ΑΕ και ΕΠΕ, τα Επιμελητήρια Δράμας, Σάμου, Έβρου, Μαγνησίας, Ευβοίας, Ηρακλείου. Δεν νομίζουμε ότι χρειάζεται να προσθέσουμε κάτι άλλο. Scripta Manent.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου