Τετάρτη, 7 Μαρτίου 2012

“Γυναίκες ενεργοί πολίτες μέσω της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας”

Ο Εμπορικός Σύλλογος Κιλκίς σας ενημερώνει για το Πρόγραμμα «Γυναίκες ενεργοί πολίτες μέσω της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας» το οποίο ασχολείται με το ζήτημα της ανάπτυξης μιας ενεργούς ιδιότητας του πολίτη μέσω της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Το εγχείρημα αυτό, θα αφορά τις μειονεκτούσες ομάδες γυναικών όπως είναι οι άνεργες γυναίκες, οι νέες ή μεγαλύτερης ηλικίας ή γυναίκες που αντιμετωπίζουν φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό.
Μέσω του Προγράμματος, πρόκειται οι συμμετέχοντες των Ευρωπαϊκών Χωρών να ανταλλάξουν απόψεις, να αποκτήσουν ικανότητες και γνώσεις σε πεδία που αφορούν την κοινωνική επιχειρηματικότητα, την εκπαίδευση και την ενδυνάμωση του ρόλου της γυναίκας στην επιχειρηματικότητα.
Σκοπός του Προγράμματος είναι: η ενδυνάμωση του ρόλου της γυναίκας στον επιχειρηματικό τομέα, η ανάληψη πρωτοβουλιών και η ανάπτυξη ιδιωτικής επιχείρησης, μέσω της αλληλεγγύης και της υποστήριξης με τις άλλες γυναίκες των ευρωπαϊκών χωρών.
Αντικείμενα του Προγράμματος: · Απόκτηση και ανταλλαγή εμπειριών και αντιμετώπιση της ανεργίας των γυναικών (και συνεπώς της φτώχειας) μέσω εταιρικών σχέσεων και ανταλλαγής τεχνογνωσίας, λαμβάνοντας υπόψη τις κοινωνικές και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες των ομάδων στόχων που συμμετέχουν στο σχέδιο
· Ενδυνάμωση συμμετοχής των γυναικών και ίσης πρόσβασης στην αγορά εργασίας
· Υποστήριξη γυναικών οι οποίες επιθυμούν να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση μέσω της περιγραφής και της σημασίας των επιχειρηματικών εργαλείων
· Προώθηση νέων τεχνολογιών και καινοτόμων ιδεών
Δραστηριότητες/ εργασίες που θα γίνουν:
· Παραγωγή κατευθυντήριων γραμμών (οδηγού) για το ιδανικό μοντέλο του επιχειρηματικού προφίλ μιας νέας γυναίκας (επιχειρηματία)
· Οργάνωση επισκέψεων μελέτης σε ορισμένες χώρες εταίρους
· Παροχή εκπαίδευσης και κατάρτισης
· Σχεδιασμός και καταγραφή ενός οδηγού με καλές πρακτικές σε ότι αφορά την ενδυνάμωση και υποστήριξη των γυναικών επιχειρηματιών
· Δημιουργία ενός διακρατικού δικτύου για γυναίκες επαγγελματίες με κοινό ενδιαφέρον την επιχειρηματική ανάπτυξη
· Δημιουργία μιας online πλατφόρμας παροχής συμβουλών για την ανταλλαγή γνώσεων
· Υλοποίηση σύντομων μαθημάτων κατάρτισης (3 ημέρες έως μια εβδομάδα) με θέμα «Πώς να γίνεται επιτυχημένη επιχειρηματίας» (για 250 συμμετέχουσες )
· Εκστρατείες ευαισθητοποίησης
Το πρόγραμμα θα έχει συνολική διάρκεια δύο χρόνια. 2012-2014.
Θα υλοποιηθούν ταξίδια σε μερικές χώρες (ακόμη δεν έχει καθοριστεί σε ποιες χώρες θα γίνουν)
Από τον εμπορικό σύλλογο θα συμμετάσχουν συνολικά 12 άτομα. Αν γίνουν ταξίδια π.χ. σε 6 χώρες τότε στα ταξίδια θα πάνε 2 άτομα ανά χώρα.
Το πρόγραμμα είναι 100% χρηματοδοτούμενο. Καλύπτει εισιτήρια, διαμονή και διατροφή.
Μέχρι στιγμής, δεν είναι γνωστές οι ημερομηνίες έναρξης του Προγράμματος, αλλά τα μέλη μας (θηλυκού γένους) μπορούν να εκδηλώσουν από τώρα το ενδιαφέρον τους, επικοινωνώντας με την Γ. Γραμματέα του Συλλόγου, Άντζελα Σερασκέρη (2341 027101).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου