Τρίτη, 15 Οκτωβρίου 2019

Ζητείται εργολάβος καθαριότητας για το Γυμνάσιο Νέου Γυναικοκάστρου

Ζητείται εργολάβος καθαριότητας για το Γυμνάσιο Νέου Γυναικοκάστρου
Απαραίτητα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή
1. Αίτηση
2. Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου
3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

4. Εκκαθαριστικό (τελευταίου έτους), ή υπεύθυνη δήλωση περί µη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης

5. Υπεύθυνη δήλωση (για κατάθεση αίτησης σε µία σχολική µονάδα)

6. Υπεύθυνη δήλωση (φυσικής καταλληλότητας). Για την κατάσταση υγείας των αιτούντων θα υποβάλλεται 
υπεύθυνη δήλωση που εάν αποδειχθεί στην πορεία ψευδής, θα υπόκεινται στις κυρώσεις που προβλέπει η νοµοθεσία περί υποβολής ψευδούς υπεύθυνης δηλώσεως.

7. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου.

8. Υπεύθυνη δήλωση περί της διαχείρισης προσωπικών δεδοµένων

Οι αιτήσεις υποβάλλονται είτε αυτοπροσώπως στους κ.κ. Διευθυντές/Διευθύντριες των σχολικών μονάδων είτε στο γραφείο Σχολικών Επιτροπών Δ.Ε. (Δημοτικό Κατάστημα Κιλκίς, 1ος όροφος) µέχρι τη Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2019 στις 12:00.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου