Δευτέρα, 24 Δεκεμβρίου 2018

Τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Παιονίας

Τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Παιονίας «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗΣ ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

➤14η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.
Ένταξη του Δήμου Παιονίας στο Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων, Προαγωγής Υγείας - Ίδρυση ΚΕΠ Υγείας.
Έγκριση πρακτικού επιτροπής καταγραφής και αποτίμησης ζημιών από τις προσφυγικές ροές σε περιοχές του Δήμου Παιονίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου