Δευτέρα, 11 Ιουνίου 2018

Παραλαβή πιστοποιητικών Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας περιόδου Δεκεμβρίου 2017

Ενημερώνουμε τους επιτυχόντες στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας περιόδου Δεκεμβρίου 2017 ότι μπορούν να παραλαμβάνουν από τη Δευτεροβάθμια Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κιλκίς Ανδρ. Παπανδρέου 3 (γρ. Διοικ. Θεμάτων) τα πιστοποιητικά τους, είτε οι ίδιοι αυτοπροσώπως είτε οι νόμιμοι κηδεμόνες και εκπρόσωποί τους (εφόσον είναι ανήλικοι) είτε άτομα εξουσιοδοτημένα με υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη με το «γνήσιο της υπογραφής», όπως ορίζει ο νόμος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου