Σάββατο, 19 Μαΐου 2018

Ερωτήσεις που κατέθεσε στη Βουλή ο βουλευτής Χ. Χατζησάββας

Δελτίο τύπου Χ. Χατζησάββα
«Ισχύουν σήμερα τα δεδομένα με τα οποία διαμοιράσθηκε η λίμνη Δοϊράνη μεταξύ Ελλάδας και των βορείων γειτόνων μας;»
Η λίμνη Δοϊράνη είναι διασυνοριακή, ιχθυοτρόφος λίμνη και συνάμα σπουδαίος υγροβιότοπος. Σήμερα απλώνεται στα σύνορα της Ελλάδας με το κρατίδιο-μόρφωμα των Σκοπίων. Η συνολική της επιφάνεια υπολογίζεται σε 43,1 τετραγωνικά χιλιόμετρα περίπου.

Η λίμνη Δοϊράνη χωρίζεται νοητά σε δυτική και ανατολική. Η μεν δυτική, έκτασης 27,3 τετραγωνικών χιλιομέτρων περίπου ανήκει σήμερα στο κρατίδιο-μόρφωμα των Σκοπίων, η δε ανατολική έκτασης 15,8 τετραγωνικών χιλιομέτρων περίπου ανήκει στην Ελλάδα.

Ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός:

Πότε ακριβώς, με ποιες συνθήκες, με ποια δεδομένα και με ποια κριτήρια διαμοιράσθηκε η λίμνη Δοϊράνη μεταξύ της Ελλάδας και των βορείων γειτόνων μας;

Ισχύουν αυτές οι συνθήκες, τα δεδομένα και τα κριτήρια σήμερα, εν έτει 2018 και εάν ναι από πού προκύπτει αυτό;

«Αποκλεισμός μαθητών με ιδιαίτερη μορφή επιληψίας από τα Ειδικά Γυμνάσια»
Ολοένα και μεγαλώνει το πρόβλημα των γονέων οι οποίοι έχουν παιδιά με επιληψία τύπου πτώσεων με μορφή πυκνοληψίας, η οποία πάθηση συνοδεύεται από σοβαρές μαθησιακές δυσκολίες και έντονη αστάθεια.

Τα παιδιά αυτά όταν φοιτούν στο δημοτικό σχολείο, λαμβάνουν εξατομικευμένως Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό, κατόπιν σχετικής εισήγησης από τα Κέντρα Διάγνωσης, Διαφοροδιάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.). 

Αυτό συμβαίνει διότι η φύση της πάθησης είναι τέτοια, που καθημερινώς ελλοχεύει σοβαρός κίνδυνος για την σωματική ακεραιότητα τους, καθώς επί παραδείγματι σε μια πιθανή πτώση κατά την διάρκεια επιληπτικής κρίσης, η παρουσία συνοδού είναι κρίσιμη προκειμένου να αποφευχθεί μοιραίος τραυματισμός κατά την πτώση.

Η κατάσταση αυτή αλλάζει στη μετάβαση στο Γυμνάσιο, καθώς οι έντονες μαθησιακές και κινητικές δυσκολίες υποχρεωτικά στρέφουν τα παιδιά αυτά σε φοίτηση στα Ειδικά Γυμνάσια. Δυστυχώς όμως, το αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, δεν συμπεριλαμβάνει την Επιληψία ως πάθηση στο σχετικό νόμο 3699/2008 και στο άρθρο 3, όπου ορίζονται και απαριθμούνται οι κατηγορίες των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 

Κατά συνέπεια τα Κέντρα Διάγνωσης, Διαφοροδιάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.), οδηγούν αυτούς τους μαθητές στα Ειδικά Γυμνάσια με μοναδική αιτιολογία τις μαθησιακές δυσκολίες, όπου όμως δεν μπορούν να λαμβάνουν Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό εξατομικευμένα, διότι η σχετική Εγκύκλιος για την Παράλληλη Στήριξη μαθητών ορίζει ότι το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό εξατομικευμένως, διατίθεται μόνο για τα Δημόσια Σχολεία και όχι για τα Ειδικά Δημόσια Σχολεία. 

Επιπρόσθετα οι ελάχιστοι γονείς που έχουν την οικονομική ευχέρεια πρέπει να περιμένουν κάθε χρόνο αν θα επιτρέψει το αρμόδιο Υπουργείο με εγκύκλιο του την χρήση ιδιώτη συνοδού.

Πρακτικά οι γονείς των παιδιών με την παραπάνω πάθηση, επειδή δεν τους παρέχεται εξατομικευμένα Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό, υποχρεώνονται να εγγράφουν τα παιδιά τους στα Ειδικά Γυμνάσια, αλλά ο συνδυασμός της επικινδυνότητας της πάθησης με την γενικευμένη οικονομική δυσχέρεια, οδηγούν στη μη φοίτηση σε αυτά επειδή οι γονείς δεν διακινδυνεύουν τη σωματική ακεραιότητα των παιδιών τους εφόσον πρόκειται να φοιτήσουν ασυνόδευτα.

Ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός:

Υπάρχουν διαδικασίες που μπορεί να κινήσει ο γονέας ενός μαθητή με επιληψία τύπου πτώσεων με μορφή πυκνοληψίας, προκειμένου να λάβει εξατομικευμένα Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό φοιτώντας σε Ειδικό Γυμνάσιο και εάν ναι ποιες είναι αυτές;

«Σχετικά με την καταβολή εκτός έδρας αποζημιώσεων και εξόδων διαμονής σε αποσπασμένους αστυνομικούς»

Αστυνομικοί οι οποίοι αποσπάστηκαν στη νήσο της Κω από 01-10-2017 έως 31-3-2018, προς ενίσχυση των εκεί αστυνομικών δυνάμεων και λόγω της λειτουργίας του Προαναχωρητικού Κέντρου Κράτησης Αλλοδαπών (ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α.) στο νησί, δεν έχουν λάβει μέχρι και σήμερα τα πλήρη ποσά της προβλεπόμενης εκτός έδρας αποζημίωσης για το εν λόγω χρονικό διάστημα, ούτε και τα έξοδα διαμονής.

Ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός:

Έχουν καταβληθεί στους εν λόγω αποσπασμένους αστυνομικούς στην νήσο Κω τα οφειλόμενα χρηματικά ποσά αποζημίωσης και εξόδων διαμονής για το ως άνω χρονικό διάστημα;

Εάν δεν έχουν καταβληθεί τα οφειλόμενα χρηματικά ποσά στους ως άνω αποσπασμένους αστυνομικούς στην νήσο Κω, ποιος είναι ο λόγος για τον οποίο συνέβη αυτό και πως θα αντιμετωπίσει το αρμόδιο Υπουργείο την κατάσταση;

Με ποιες ενέργειες θα διασφαλίσει το αρμόδιο Υπουργείο πως δεν θα επαναληφθεί στο μέλλον παρόμοια δυσλειτουργία στην καταβολή αποζημιώσεων και εξόδων στους Έλληνες ενστόλους μας;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου